Symbolisk bild som ska representera Årsredovisning: Förstoringsglas som förstorar massa diagram på ett papper.

Årsredovisning och bokslut

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redogörelse över årets verksamhet till kommunfullmäktige och övriga intressenter – det är här vi ser "hur det blev". I årsredovisningen hittar du också revisionsberättelsen. I Revisionsberättelsen kan du se om det vi gjort var rätt och ändamålsenligt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Årsredovisningen är en redovisning av årets finansiella utfall. Den  innehåller Förvaltningsberättelse, Redovisning från Trollhättans Stad och koncernen, samt beslut och revisionsberättelse.

Bokslutet visar resultaträkning, med intäkter och kostnader, alltså det ekonomiska utfallet med lite mer siffror.

Nämndernas verksamhetsredogörelser ger en djupare inblick i varje verksamhet, vilken budget som finns och hur det är tänkt att den ska användas. Du hittar bland annat aktiviteter, viktiga händelser, ekonomi och måluppfyllelse uppdelat på varje nämnd.

 

Kvinna som skissar upp på en tavla hur allt hänger ihop.

Mål- och resursplan, MRP

Trollhättans Stads viktigaste styrande dokument heter Mål- och resursplan (MRP). I den anger kommunfullmäktige den riktning staden som helhet ska sträva mot och den budget som tilldelas varje nämnd.

Sedlar av olika valörer

Skattekollen

Vart går mina skattepengar? Här kan du enkelt ta reda på hur kommunalskatten fördelas i Trollhättan.

Senast granskad 2021-05-11 av PERIVA