Årsredovisning och bokslut

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redogörelse över årets verksamhet till kommunfullmäktige och övriga intressenter – det är här vi ser "hur det blev".

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Årsredovisningen är en redovisning av årets finansiella utfall. Den  innehåller Förvaltningsberättelse, Redovisning från Trollhättans Stad och koncernen, samt beslut och revisionsberättelse.

Vi har också tagit fram en kortfattad, bläddringsbar digital populärversion av årsredovisningen 2018.

Populärversion 2018

Bokslutet visar resultaträkning, med intäkter och kostnader, alltså det ekonomiska utfallet med lite mer siffror.

Nämndernas verksamhetsredogörelser ger en djupare inblick i varje verksamhet, vilken budget som finns och hur det är tänkt att den ska användas. Du hittar bland annat aktiviteter, viktiga händelser, ekonomi och måluppfyllelse uppdelat på varje nämnd.

Årsredovisning

 • 6,75 MB
  Årsredovisning 2016
  Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att befolkningen fortsätter att öka och det visar att Trollhättan har en fortsatt stor dragningskraft när det gäller nya invånare. I över 30 år har Trollhättan ökat sin befolkning för-utom under några få år.
 • 4,71 MB
  Årsredovisning 2015
  Under 2015 ökade invånarantalet i Trollhättan för tolfte året i rad med 163 personer till 57 092 invånare. Det är positivt att befolkningen fortsätter att öka och det visar att Trollhättan har en fortsatt stor dragningskraft när det gäller nya invånare. I över 30 år har Trollhättan ökat sin befolkning förutom under några få år.
 • 6,5 MB
  Årsredovisning 2014
  Kommunstyrelsens ordförande berättar: Under 2014 ökade invånarantalet i Trollhättan för elfte året i rad med 356 personer till 56 929 invånare med både positivt födelsenetto och flyttnetto, vilket är mycket glädjande. Det är positivt att befolkningen ökar och det visar att Trollhättan har en fortsatt stor dragningskraft när det gäller nya invånare.
 • 8,73 MB
  Årsredovisning 2013
  Kommunstyrelsens ordförande berättar: Under 2013 ökade invånarantalet i Trollhättan med 824 personer till 56 573 invånare, vilket är mycket glädjande. Det är den största ökningen sedan 1969 och ytterligare ett steg mot vårt mål att bli 70 000 invånare.
 • 6,31 MB
  Årsredovisning 2012
  Kommunstyrelsens ordförande berättar: Trollhättans invånare blev 250 fler under 2012! Det är mycket glädjande, inte minst mot bakgrund av Saabs konkurs i december 2011, som resulterade i att en redan hög arbetslöshet ökade dramatiskt. Trollhättans befolkning ökade för nionde året i rad och vid årsskiftet var vi 55 749 invånare.
 • 5,66 MB
  Årsredovisning 2011
  Kommunstyrelsens ordförande berättar: Jag gillar att åka Saab, det är alltid spännande. Men det är en skakig resa som vi i Trollhättan har gjort under året. Från optimism med nya ägare till att konkursen var ett faktum. Hur framtiden för Saab ser ut kan man bara spekulera i, men att Trollhättan har en framtid är helt klart.

Mål- och resursplan, MRP

Trollhättans Stads budget heter Mål och resursplan (MRP). I den anger kommunfullmäktige inriktningen för våra verksamheter. Här ser du vad vi planerar att göra, och vad det får kosta – En vägvisare till Trollhättans framtid.

Sedlar av olika valörer

Skattekollen

Vart går mina skattepengar? Här kan du enkelt ta reda på hur kommunalskatten fördelas i Trollhättan.

Relaterad information

Ekonomi och budget - var kommer pengarna ifrån?

I mål och resursplanen (MRP) ser du vad vi planerar att göra och vad det får kosta. I årsredovisningen hur det blev, och i revisionsberättelsen (del av årsrapporten) ser du om det var rätt och ändamålsenligt.

Senast granskad 2019-05-06 av Per Ivarsson