Årsredovisning och bokslut

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redogörelse över årets verksamhet till kommunfullmäktige och övriga intressenter – det är här vi ser "hur det blev".

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Årsredovisningen är en redovisning av årets finansiella utfall. Den  innehåller Förvaltningsberättelse, Redovisning från Trollhättans Stad och koncernen, samt beslut och revisionsberättelse.

Vi har också tagit fram en kortfattad, bläddringsbar digital populärversion av årsredovisningen 2017. Du kan läsa den här

Bokslutet visar resultaträkning, med intäkter och kostnader, alltså det ekonomiska utfallet med lite mer siffror.

Nämndernas verksamhetsredogörelser ger en djupare inblick i varje verksamhet, vilken budget som finns och hur det är tänkt att den ska användas. Du hittar bland annat aktiviteter, viktiga händelser, ekonomi och måluppfyllelse uppdelat på varje nämnd.

Årsredovisning

 • 6,75 MB
  Årsredovisning 2016
  Under 2016 ökade invånarantalet i Trollhättan för trettonde året i rad med 661 personer till 57 753 invånare. Det är positivt att befolkningen fortsätter att öka och det visar att Trollhättan har en fortsatt stor dragningskraft när det gäller nya invånare. I över 30 år har Trollhättan ökat sin befolkning för-utom under några få år.
 • 4,71 MB
  Årsredovisning 2015
  Under 2015 ökade invånarantalet i Trollhättan för tolfte året i rad med 163 personer till 57 092 invånare. Det är positivt att befolkningen fortsätter att öka och det visar att Trollhättan har en fortsatt stor dragningskraft när det gäller nya invånare. I över 30 år har Trollhättan ökat sin befolkning förutom under några få år.
 • 6,5 MB
  Årsredovisning 2014
  Kommunstyrelsens ordförande berättar: Under 2014 ökade invånarantalet i Trollhättan för elfte året i rad med 356 personer till 56 929 invånare med både positivt födelsenetto och flyttnetto, vilket är mycket glädjande. Det är positivt att befolkningen ökar och det visar att Trollhättan har en fortsatt stor dragningskraft när det gäller nya invånare.
 • 8,73 MB
  Årsredovisning 2013
  Kommunstyrelsens ordförande berättar: Under 2013 ökade invånarantalet i Trollhättan med 824 personer till 56 573 invånare, vilket är mycket glädjande. Det är den största ökningen sedan 1969 och ytterligare ett steg mot vårt mål att bli 70 000 invånare.
 • 6,31 MB
  Årsredovisning 2012
  Kommunstyrelsens ordförande berättar: Trollhättans invånare blev 250 fler under 2012! Det är mycket glädjande, inte minst mot bakgrund av Saabs konkurs i december 2011, som resulterade i att en redan hög arbetslöshet ökade dramatiskt. Trollhättans befolkning ökade för nionde året i rad och vid årsskiftet var vi 55 749 invånare.
 • 5,66 MB
  Årsredovisning 2011
  Kommunstyrelsens ordförande berättar: Jag gillar att åka Saab, det är alltid spännande. Men det är en skakig resa som vi i Trollhättan har gjort under året. Från optimism med nya ägare till att konkursen var ett faktum. Hur framtiden för Saab ser ut kan man bara spekulera i, men att Trollhättan har en framtid är helt klart.
 • 5,84 MB
  Årsredovisning 2010
  Kommunstyrelsens ordförande berättar: Först vill jag tacka min företrädare Gert-Inge Andersson som efter 14 år som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd under året lämnade Trollhättans Stad för Regionen. Det var också 14 år med positiva ekonomiskt resultat och successivt förbättrad ekonomi. Jag känner det som en utmaning att med en bibehållen stark ekonomi fortsätta utveckla Trollhättan.
 • 4,03 MB
  Årsredovisning 2009
  Kommunstyrelsens ordförande berättar: Tack och farväl! Det här är min sista årsredovisning för Trollhättans Stad. Det har blivit 13 stycken sedan 1997.

Bokslut

 • 0,8 MB
  Bokslutsrapport 2016.pdf
  Årets resultat uppgår till 108,2 mkr, vilket är 93,5 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 3,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Det innebär ytterligare ett år med bra resultat.
 • 0,69 MB
  Bokslutsrapport 2015.pdf
  Det mesta gick åt rätt håll – 2015 blev till slut ett ekonomiskt bra år, mycket tack vare tillfälliga poster. Resultatet blev inte starkt men tillräckligt för att klara årets krav för god ekonomisk hushållning. Mycket glädjande är att nästan alla nämnder klarade verksamheten utan underskott.
 • 0,9 MB
  Bokslutsrapport 2014.pdf
  Bokslutet för 2014 är ett resultat på 0,4 mkr – så mycket som 50 mkr bättre än budget men 42,9 mkr lägre än 2013.
 • 0,88 MB
  Bokslutsrapport 2013.pdf
  Bokslutet för 2013 visar på ett helt annat resultat med 43 mkr – så mycket som 93 mkr bättre än budget. Huvudförklaringar är att AFA fortsatte återbetalningen av arbetsgivaravgifter med 50 mkr för ytterligare två år tillbaka och att den yttersta reserven om 25 mkr inte utnyttjades. Det finns även andra stora förbättringar.
 • 1 MB
  Bokslutsrapport 2012.pdf
  Rapporten redovisar kraftiga förbättringar av resultatet jämfört med 2011 och särskilt jämfört med budget. Andelen av skatteintäkterna ökar kraftigt och når höga 2,6 %, långt över de 1 % som i programförklaringen anges som genomsnittlig lägsta nivå under perioden. Resultatet räcker väl till en underliggande förbättring av soliditeten och att finansiera investeringarna fullt ut – utan upplåning och med förbättrad likviditet.
 • 0,58 MB
  Bokslutsrapport 2011.pdf
  Skatteintäkterna har utvecklats mycket bättre än de prognoser som fanns hösten 2010. Uppbromsningen för svensk ekonomi till följd av den i somras åter uppblommade internationella finansoron förde dock med sig att återhämtningen på arbetsmarknaden stannade av under hösten. Jämfört med ursprunglig budget är utfallet ca 35 mkr bättre. Eftersom större delen av de statliga tillskotten till kommunsektorn året innan föll bort blev skatteintäktsutvecklingen inkl generella statsbidrag ändå mycket svag med endast 1,7 % till 2 582 mkr.
 • 0,39 MB
  Bokslutsrapport 2010.pdf
  Skatteintäkterna har utvecklats mycket bättre än de prognoser som fanns hösten 2009. Fallet i sysselsättningen stannade upp och antalet arbetade timmar började öka påtagligt från mitten av året. Jämfört med ursprunglig budget är därför utfallet ca 30 mkr bättre. Med stora tillskott av statsbidrag med ca 70 mkr, varav drygt 50 mkr tillfälligt konjunkturstöd, var intäktssituationen gynnsam med en ökning med goda 5 % till totalt 2 535 mkr.

Mål- och resursplan, MRP

Trollhättans Stads budget heter Mål och resursplan (MRP). I den anger kommunfullmäktige inriktningen för våra verksamheter. Här ser du vad vi planerar att göra, och vad det får kosta – En vägvisare till Trollhättans framtid.

Sedlar av olika valörer

Skattekollen

Vart går mina skattepengar? Här kan du enkelt ta reda på hur kommunalskatten fördelas i Trollhättan.

Relaterad information

Ekonomi och budget - var kommer pengarna ifrån?

I mål och resursplanen (MRP) ser du vad vi planerar att göra och vad det får kosta. I årsredovisningen hur det blev, och i revisionsberättelsen (del av årsrapporten) ser du om det var rätt och ändamålsenligt.

Senast granskad: 2018-04-26 av: Per Ivarsson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)