En person sätter in en hörapparat på en flicka.

Syn- och hörselnedsättning

Har du problem med syn eller hörsel kan du få råd och information från Västra Götalandsregionen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På Västra Götalandsregionens hemsida kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få och hur du går tillväga.

Synverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten
Senast granskad 2020-07-03 av JONHJO