En person sätter in en hörapparat på en flicka.

Syn- och hörselnedsättning

Har du problem med syn eller hörsel kan du få råd och information från Västra Götalandsregionen.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

På Västra Götalandsregionens hemsida kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få och hur du går tillväga.

Synverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten
Senast granskad 2021-04-15 av Jonathan Hjort