Äldre kvinna sitter i soffa i sitt hem tillsammans med vårdpersonal och samtalar glatt.

Hjälp i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att du ska kunna bo kvar hemma i din bostad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare för dig att bo kvar hemma i eget boende så länge som möjligt. Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att klara din vardag och livssituation.

De flesta insatserna måste du ansöka om hos kommunens biståndshandläggare och insatserna är oftast avgiftsbelagda. Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning.

Två personal från hemtjänsten står med varsin cykel på ett torg.

Hemtjänst

Hemtjänst är en stödform för dig som har behov av hjälp i ditt hem.

En sjuksköterska hjälper en patient i en säng med ett dropp. Bredvid står ytterligare en sjuksköterska.

Hemsjukvård

Du som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral kan få hemsjukvård av kommunen.

Person i rullstol på väg upp för en ramp.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

För att få stöd i vardagen finns det möjlighet till bra hjälpmedel och hjälp med bostadsanpassning.

En matkasse fylld med mat

Mat

Om du behöver stöd och hjälp med tillredning av måltider finns det möjlighet att ansöka om hjälp av Trollhättans Stad.

Bild på ett trygghetslarm och en larmklocka

Trygghetslarm

För att du som bor hemma ska känna dig trygg dygnet runt kan ett trygghetslarm vara till hjälp.

Bild på en äldre persons hand som håller om kanten på en säng.

Fjärrtillsyn

Fjärrtillsyn är en möjlighet för dig som behöver tillsyn på natten, men som inte vill att personalen ska komma när du sover.

Två personer bakar i ett kök.

Boendestöd

Boendestöd är till för dig som bor i en egen bostad och som har ett behov av stöd för att utföra vardagens sysslor.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en stödinsats som innebär att personal kommer hem till din bostad och hjälper dig med omvårdnad och tillsyn för den person du tar hand om.

Byta lampa i taket

Fixartjänst - Lilla hjälpen

Trollhättans Stads fixartjänst Lilla hjälpen är till för dig som är 67 år eller äldre och som bor i Trollhättans kommun.

Relaterad information

Riktlinjer för hjälp i hemmet

Senast granskad 2021-04-21 av JONHJO