Riktlinjer för hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatserna skall innebära att människor garanteras en skälig levnadsnivå.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

För samtliga service/omvårdnadsinsatser betalas en avgift för hemtjänst enligt fastställd taxa. All hjälp i hemmet är individuellt behovsprövad. Den ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Riktlinjerna skall styra innehållet i hjälpen.

Serviceinsatser

Städning beviljas en gång var tredje vecka och omfattar 2 rum, kök, hall och badrum. Man väljer själv vilka rum som skall ingå. Städningen innehåller: dammsugning, våttorkning av golv, dammtorkning samt städning av toalett. Städutrustning tillhandahålls av den enskilde. Hantering av sopor och källsortering ingår om detta inte kan utföras på annat sätt.

Städningen innehåller inte:

  • städa vind och källare/garage, storstäda, putsa fönster, trappstädning
  • flytta, flyttstäda, flytta tunga möbler
  • gardinbyte, pynt inför helger
  • hämta saker i källare eller på vind
  • trädgårdsarbete, städa balkong
  • baka, piska mattor, städa skåp/lådor, putsa kristallkrona, avfrosta frys
  • utföra något arbete när den enskilde inte är hemma, arbete som förorsakats av anhörig, vuxna hemmavarande barn, inneboende eller gäst.

Vid behov av sådan städning, tag kontakt med någon privat entreprenör eller stadens servicelag.

Du kan få hjälp med:

  • Inköp av dagligvaror. Samtliga dagligvaror köps från närmaste välsorterade affär högst en gång per vecka. Personalens hantering av kontanta medel skall endast ske i undantagsfall.
  • Apoteksärenden. Möjlighet finns att ansöka om apotekskort vilket underlättar inköp på apoteket.
  • Ledsagning till post och bank. Personalen kan vara behjälplig med att fylla i post/bankgiro utifrån givna instruktioner från brukaren.

Tvätt utförs i maskin belägen i fastighetens gemensamma tvättstuga eller i den enskildes bostad. Tvätt sker en gång varannan vecka. Med tvätt avses: maskintvätta, hänga upp, vika tvätt, stryka gångkläder, enkel klädvård som att sy i knappar ingår. Att tvätta täcken, kuddar och mattor ingår inte. Att mangla ingår inte.

Bädda säng innebär att dagligen rätta till lakan och täcke samt lägga på överkast. Att byta lakan varannan vecka ingår. Att skaka och vädra sängkläder ingår också.

Den som inte själv kan tillreda sina måltider kan få hjälp med frukost, middag, kvällsmat och mellanmål.

Middagsmålet

Det innebär att man får färdiglagad mat från Trollhättans Stad, hjälp att värma färdiglagad mat eller att förbereda matlagning till exempel skala potatis, rotfrukter.

I insatsen ingår att duka fram och av samt att diska om den enskilde inte klarar det själv. Den mat som Trollhättans Stad lagar betalas per portion till självkostnadspris. Om maten distribueras till den enskildes bostad uttas avgift för hemvård.

Frukost och kvällsmat

Måltider morgon och kväll, innebär enklare tillagning samt att duka fram och av. Den som inte själv kan inta sin mat och dryck får hjälp med att äta och dricka vid måltiderna.

Personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad innebär att man kan få stöd med att ta av och på kläder och inneskor, morgon och kväll. Hjälpen med personlig hygien innebär att man morgon och kväll får stöd vid övre och nedre toalett, tandborstning, kamma/borsta håret samt rakning på morgonen.

Dusch, hårtvätt, hårtorkning eller hårrullning och nagelklippning kan man få en gång per vecka. Personer med medicinska fotproblem hänvisas till fotvårdsspecialist.

Toalettbestyr innebär att få hjälp att genomföra ett toalettbesök, byta blöja, byta kateterpåse eller byta uridom och tömma toaletthink. Man får det stöd som behövs för att med eller utan hjälpmedel, komma i och ur sängen morgon och kväll. Om behov finns även annan tid på dagen. Den enskilde får stöd vid förflyttning inomhus med eller utan hjälpmedel.

Övrig hjälp i hemmet

Trygghetsbesök

Trygghetsbesök ingår normalt i alla övriga insatser. Beslut om trygghets besök kan ges som separat insats om den enskilde ej har övriga dagliga insatser. Insatsen innebär att personalen kontrollerar att allt är väl. Om allt ej är väl skall personalen ge hjälp eller påkalla hjälp. Även digital tillsyn och telefonstöd kan erbjudas..

Telefontjänst

Personal från hemvården kan också kontakta den enskilde per telefon s.k. telefontjänst, från en gång per vecka till en gång per dag för att tillgodose behov av trygghet och tillsyn.

Social kontakt

Syftar till att motverka ensamhet och insatsen beviljas utifrån personens behov i form av kontaktperson.

Avlösning

Personer som vårdar närstående kan få avlösning/avlastning av hemvården.

Trygghetslarm

Med trygghetslarm får man kontakt med personal som gör en bedömning av hjälpbehovet, till exempel för att utföra plötsligt tillstötta omvårdnadsbehov eller tillkalla hjälp. Observera dock att trygghetslarmet inte ersätter akutsjukvård. Vid akuta situationer kontaktas alltid akutsjukvården, telefonnummer 112.

Ledsagning

Detta innebär att man får följe med personal till och från någon aktivitet eller för att promenera. När det gäller besök till läkare, tandläkare används företrädesvis Västra Götalandsregionens sjukresor.

Arbetsmiljö

Den enskildes bostad blir också en arbetsplats. Personalen har rätt att ställa krav på sin arbetsmiljö. Det innebär att lämplig utrustning, till exempel att fungerande dammsugare och långborste, hink, trasor, rengöringsmedel ska finnas och vara i gott skick. Elektriska redskap ska vara säkra att använda. Vid vissa tillfällen kan det finnas behov av tekniska hjälpmedel och vissa arbetsmoment bör ibland utföras av två personer tillsammans.

Besök och resor

Tala om i god tid om ni får besök eller ska resa bort. Det gör det lättare för hemtjänsten att ändra på schema och matbeställningar. Hemtjänsten hör också av sig till dig vid förändringar och eventuella förseningar.

Relaterad information

Hjälp i hemmet

Senast granskad 2020-11-02 av jonathan.hjort@trollhattan.se