Hemtjänstpersonal står utomhus. I bakgrunden syns en älv och Trollhättans  kraftsstation.

Riktlinjer för hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd enligt Socialtjänstlagen. Insatserna skall innebära att människor garanteras en skälig levnadsnivå.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För samtliga service/omvårdnadsinsatser betalas en avgift för hemtjänst enligt fastställd taxa. All hjälp i hemmet är individuellt behovsprövad. Den ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Riktlinjerna skall styra innehållet i hjälpen.

Riktlinjer för hjälp hemmet

Städ 

Städning beviljas i allmänhet inte som enda insats. Det avser generellt två rum, kök, hall och badrum. Man väljer själv vilka rum som skall ingå. Städningen innehåller: dammsugning, våttorkning av golv, dammtorkning samt städning av toalett. Städutrustning tillhandahålls av den enskilde. Städning sker var tredje vecka. Undantag kan göras för personer som av hälsoskäl har behov av städning oftare. Läkarintyg krävs vid behov in som del av beslutsunderlag.

Städningen innehåller inte:

  • städa vind och källare/garage, storstäda, trappstädning
  • flytta, flyttstäda, flytta tunga möbler
  • gardinbyte, pynt inför helger
  • hämta saker i källare eller på vind
  • trädgårdsarbete, städa balkong
  • baka, piska mattor, städa skåp/lådor, putsa kristallkrona, avfrosta frys
  • utföra något arbete när den enskilde inte är hemma, arbete som förorsakats av anhörig, vuxna hemmavarande barn, inneboende eller gäst.

Vid behov av sådan städning, tag kontakt med någon privat entreprenör.

Diska

Den som inte själv kan diska kan få stöd med att diska eller att plocka i/ur diskmaskin. Hjälp med diskning sker varannan dag, en individuell behovsbedömning görs.

Sophantering

Sophantering av dagligt avfall utförs generellt varannan dag till närmaste behållare för avfall.

Inköp av dagligvaror

Inköp sker via e-handel med hjälp från personal. Inköpet betalas med faktura eller via valfri digital banktjänst av den enskilde. Vid särskilda skäl kan den enskilde ha rätt till hjälp med inköp på annat sätt.

Apoteksärenden

Apoteksinköp sker via e-handel. Det avser personer som ej är inskrivna i kommunal hemsjukvård eller då inköpen avser egenvårdsprodukter som till exempel salva. För att hämta ut läkemedel på recept krävs e-legitimation, till exempel bank-ID.

Hjälp med post och bank ärenden

Kan beviljas i undantagsfall i avvaktan på att den sökande införskaffar autogiro eller annan betalningslösning. Innebär följe till post/bank men personalen deltar inte aktivt i själva ärendet alternativt stöd med att fylla i och posta betalorder. Personalen har inte rätt att utföra bankärenden utan brukarens medverkan. Det är inte tillåtet att hantera bankomatkort.

Fylla i och posta post- och bankgiro

Personalen kan vara behjälplig med att fylla i post/bankgiro utifrån givna instruktioner från den enskilde förutsatt att den enskilde själv kan förstå och se hur detta görs. Den enskilde godkänner och skriver under. Det är aldrig tillåtet för personal att hantera den enskildes internet bank.

Tvätt

Tvätt utförs i maskin belägen i fastighetens gemensamma tvättstuga eller i den enskildes bostad. Tvätt sker en gång var tredje vecka. Med tvätt avses att maskintvätta, hänga upp, vika tvätt, stryka gångkläder, enkel klädvård som att sy i knappar. Undantag kan göras för personer som av hälsoskäl har behov av tvätt oftare. Läkarintyg krävs vid behov in som del av beslutsunderlag.

I tvätt ingår ej att tvätta täcken, kuddar och mattor eller att mangla.

Bädda/bädda upp säng

Bädda säng innebär att dagligen rätta till lakan/täcke och lägga på överkast, skaka och vädra sängkläder samt att byta lakan varannan vecka. Att byta lakan oftare kan beviljas av hälsoskäl. Läkarintyg krävs vid behov in som del av beslutsunderlag.

Mat

Den som inte själv kan tillreda sina måltider kan få hjälp med frukost, middag, kvällsmat och mellanmål.

Middagsmålet

Det innebär att man får färdiglagad mat från Trollhättans Stad, hjälp att värma färdiglagad mat eller att förbereda matlagning till exempel skala potatis, rotfrukter. I insatsen ingår att duka fram och av samt att diska om den enskilde inte klarar det själv. 

Frukost och kvällsmat

Måltider morgon och kväll, innebär enklare tillagning samt att duka fram och av. Den som inte själv kan inta sin mat och dryck får hjälp med att äta och dricka vid måltiderna.

Personlig omvårdnad

Personlig omvårdnad innebär att man kan få stöd med att ta av och på kläder och inneskor, morgon och kväll. Hjälpen med personlig hygien innebär att man morgon och kväll får stöd vid övre och nedre toalett, tandborstning, kamma/borsta håret samt rakning på morgonen.

Dusch, hårtvätt, hårtorkning eller hårrullning och nagelklippning kan man få en gång per vecka. Personer med medicinska fotproblem hänvisas till fotvårdsspecialist.

Toalettbestyr innebär att få hjälp att genomföra ett toalettbesök, byta blöja, byta kateterpåse eller byta uridom och tömma toaletthink. Man får det stöd som behövs för att med eller utan hjälpmedel, komma i och ur sängen morgon och kväll. Om behov finns även annan tid på dagen. Den enskilde får stöd vid förflyttning inomhus med eller utan hjälpmedel.

Trygghetsbesök

Trygghetsbesök ingår normalt i alla övriga insatser. Beslut om trygghets besök kan ges som separat insats om den enskilde ej har övriga dagliga insatser. Insatsen innebär att personalen kontrollerar att allt är väl. Om allt ej är väl skall personalen ge hjälp eller påkalla hjälp. Även digital tillsyn och telefonstöd kan erbjudas.

Fjärrtillsyn

Tillsyn via webbkamera innebär att personal vid larmoperatör utför tillsyn via webbkamera, personalen kontrollerar att allt är väl. Tillsynen sker i realtid och inget filmas eller sparas. Om allt ej är väl skall personalen ge hjälp eller påkalla hjälp.

Fjärrtillsyn skall i första hand erbjudas personer som vanligtvis sover under natten och därmed inte är i behov av aktiv insats, är lättväckta, otrygga med att släppa in andra i sitt hem, inte själv kan påkalla hjälp på annat sätt. Till exempel genom trygghetslarm, bor med närstående och det finns risk att tredje person får störd nattsömn. Insatsen beviljas om den enskilde behöver tillsyn om natten och det förutsätter att den enskilde samtyckt till att tjänsten installeras. Samtycke kan inte inhämtas från anhöriga, god man/förvaltare eller läkare.

Telefontjänst

Personal från hemvården kan också kontakta den enskilde per telefon s.k. telefontjänst, från en gång per vecka till en gång per dag för att tillgodose behov av trygghet och tillsyn.

Arbetsmiljö

Den enskildes bostad blir också en arbetsplats. Personalen har rätt att ställa krav på sin arbetsmiljö. Det innebär att lämplig utrustning, till exempel att fungerande dammsugare och långborste, hink, trasor, rengöringsmedel ska finnas och vara i gott skick. Elektriska redskap ska vara säkra att använda. Vid vissa tillfällen kan det finnas behov av tekniska hjälpmedel och vissa arbetsmoment bör ibland utföras av två personer tillsammans.

Besök och resor

Tala om i god tid om du får besök eller ska resa bort. Det gör det lättare för hemtjänsten att ändra på schema och matbeställningar. Hemtjänsten hör också av sig till dig vid förändringar och eventuella förseningar.

Relaterad information

Hjälp i hemmet

Senast granskad 2024-05-16 av JONHJO