Tolk

Regionens tolkservice vänder sig till dig som är döv, dövblind eller hörselskadad.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Enheten Taltjänst ger tolkservice till dig med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Tolkservicen är också till för dig som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning.

Tolkverksamheten, Västra götalandsregionen

Senast granskad 2021-04-15 av Jonathan Hjort