Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är en boendeform för personer med stora omvårdnadsbehov. På boendet får du service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Välkommen att besöka nära och kära

För att värna om våra boende så erbjuder vi munskydd och handsprit till dig som besöker oss. Vi vill också att du känner dig frisk och är symtomfri.

Vård- och omsorgsboende finns som stöd för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Det kan exempelvis vara att du känner en stor oro/otrygghet och har stora omvårdnadsbehov som inte tillgodoses av stödinsatser i din ordinarie bostad. 

På ett vård- och omsorgsboende finns personal på plats dygnet runt för att hjälpa dig med service, stöd och omvårdnad. Boendet består ofta av 8-10 lägenheter på cirka 28-40 kvadratmeter med tillgång till gemensamma utrymmen. Till exempel ett samvarorum och en matsal. 

Så här ansöker du om vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboenden i Trollhättan

I Trollhättan finns det 12 olika vård- och omsorgsboenden utspridda runt om i staden. Vid ett beslut om vård- och omsorgsboende kommer du genom vår boendekoordinator anvisas till ett av våra vård- och omsorgsboenden där det finns plats.

Relaterad information

Parboende/medboende

 

Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW