Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är en boendeform för personer med stora omvårdnadsbehov. På boendet får du service, stöd och omvårdnad alla tider på dygnet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vård- och omsorgsboende finns som stöd för dig som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Det kan exempelvis vara att du känner en stor oro/otrygghet och har stora omvårdnadsbehov som inte tillgodoses av stödinsatser i din ordinarie bostad. 

På ett vård- och omsorgsboende finns personal på plats dygnet runt för att hjälpa dig med service, stöd och omvårdnad. Boendet består ofta av 8-10 lägenheter på cirka 28-40 kvadratmeter med tillgång till gemensamma utrymmen. Till exempel ett samvarorum och en matsal. 

Så här ansöker du om vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboenden i Trollhättan

I Trollhättan finns det 12 olika vård- och omsorgsboenden utspridda runt om i staden. Vid ett beslut om vård- och omsorgsboende kommer du genom vår boendekoordinator anvisas till ett av våra vård- och omsorgsboenden där det finns plats.

Senast granskad 2021-04-15 av Jonathan Hjort