Fyra personer som sitter vid ett bord

Introduktionscentrum

Introduktionscentrum (IC) är en verksamhet inom Trollhättans Stad som riktar sig till nyanlända flyktingar och anhöriginvandrade. IC samhällsorientering på modersmål eller annat språk som deltagarna behärskar. IC har även informatörer från olika delar av samhället, så som myndigheter och ideella organisationer.

Verksamhet

Introduktionscentrum

Hitta hit

Österlånggatan 47, entréplan 461 30 Trollhättan

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

”Lagen om etableringsinsatser för vissa invandrare”, 2010:197 trädde i kraft i december 2010. IC är en obligatorisk del för de personer som är inskriva i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Kommunen är även skyldig att erbjuda samhällsorientering för andra nyanlända, med undantag för personer som är gäststuderande eller som kommer från ett annat EU-land.

Syftet med samhällsorientering är att underlätta etableringen i samhälls- och arbetslivet för nyanlända.

Samhällsorienteringen sker under 100 timmar. Innehållet har fokus på mänskliga rättigheter och demokrati, varje individs rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat samt praktiskt vardagsliv. Materialet som används är indelat i åtta olika områden:

  • Att komma till Sverige.
  • Att bo i Sverige.
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
  • Individens rättigheter och skyldigheter.
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
  • Att påverka i Sverige.
  • Att vårda sin hälsa i Sverige.
  • Att åldras i Sverige.

Efter genomförd kurs vår varje deltagare som uppfyller närvarokraven ett intyg.

Sedan 2016 är det Trollhättan tillsammans med Uddevalla och Vänersborg som i Fyrbodalregionen utför kurser i samhällsorientering. Detta gör att vi kan erbjuda kurser på fler språk och fler orter. Fyrbodals kommunalförbund har ett samordnande och administrativt ansvar i samverkansarbetet.

Senast granskad 2021-08-02 av CECWIL