Korttidstillsyn för skolungdom

Skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Korttidstillsynen riktar sig till skolungdomar över 12 år med vissa funktionsnedsättningar som har behov av en meningsfull fritidssysselsättning när vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar då ungdomen inte kan vara själva i hemmet före/efter skolan eller under lov. Korttidstillsyn kan också beviljas av sociala skäl eller där ungdomen är i behov av meningsfull sysselsättning även om vårdnadshavare ej förvärvsarbetar eller studerar.

Korttidstillsyn ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap samt ge fysisk och psykisk stimulans. Korttidstillsynen ska planeras med hänsyn till vårdnadshavares resetid till/från jobb/skola.

Vårdnadshavare betalar ungdomens matkostnader i samband med korttidstillsyn. Avgiften följer de bestämmelser för taxor och avgifter som gäller för Trollhättans Stad. Korttidstillsynen sker i anpassad grund och gymnasieskola.

Så här ansöker du om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Senast granskad 2023-04-20 av JONHJO