Vuxen person hjälper ett barn i rullstol med  ortos.

Avlösarservice i hemmet för barn och unga

Avlösarservice i hemmet är en stödinsats som innebär att personal kommer hem till din bostad och hjälper dig med omvårdnad och tillsyn om ditt barn.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syftet med avlösarservice i hemmet är att föräldrar ska få möjlighet att avlastas. Exempelvis så att föräldrarna får tid för egna aktiviteter och tid att umgås med eventuella syskon genom att en annan person tar över tillsynen/omvårdnaden av barnet med funktionsnedsättning.

Så här ansöker du om avlösarservice i hemmet

Senast granskad 2024-01-31 av ANDGLE