Två äldre män håller i varsin stav under en övning. Framför dem sitter en kvinnlig instruktör på en stol där hon håller i en egen stav.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för personer med demenssjukdom som behöver stöd i att upprätthålla funktions- och aktivitetsnivå och få stimulans och innehåll i vardagen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Som deltagare i våra dagverksamheter får du möjlighet att träffa andra människor och delta i olika aktiviteter utifrån dina behov och önskemål. Du kan få stöd i att upprätthålla fysiska och psykiska förmågor för att skapa möjlighet att bo kvar i den egna bostaden. 

Så här ansöker du om dagverksamhet

En äldre man sitter på en stol och tittar på en man som spelar dragspel.

Mötesplatser för seniorer

Vi har mötesplatser på flera olika platser i Trollhättan där vi arrangerar aktiviteter för seniorer.

Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW