Två personer är ute och promenerar under hösten och samtalar.

Ledsagarservice

Ledsagning innebär att du kan få följe med personal till och från någon form av aktivitet eller för att promenera.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ledsagarservice vänder sig till dig som är funktionsnedsatt och som behöver stöd och hjälp för att kunna besöka olika aktiviteter som känns viktiga för dig. Syftet med insatsen är att bryta social isolering.

Ledsagarservice kan beviljas enligt såväl socialtjänstlagen (SoL), som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Så här ansöker du om ledsagarservice

Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW