Bild på personer i en Daglig verksamhet som hjälper till i en trädgård.

Daglig verksamhet/sysselsättning

Trollhättans Stad har dagliga verksamheter inom LSS som ger en meningsfull sysselsättning och delaktighet i samhället för dig med behov.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Daglig verksamhet innebär en meningsfull sysselsättning som ger stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället för dig med behov. Insatsen är aktuell för dig som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Så här ansöker du om daglig verksamhet/sysselsättning

Om daglig verksamhet

 

Våra dagliga verksamheter inom LSS delas in i grupper för aktivitet/upplevelse och tillverkning/service.

Aktivitet och upplevelse

 • Dannebacken
 • Grundstenen
 • Hörnan

Tillverkning och service

 • Serviceteam södra
 • Budtjänst
 • Grävlingens biltvätt
 • Secondhandbutiken (Pingstkyrkan)
 • Solfixarna
 • Gnistan Secondhand
 • VeRa´s
 • VIGGEN
 • Tio A
 • Fastighetsservice
 • Grundstenen
 • Trollreda

Du som deltar i daglig verksamhet får habiliteringsersättning. Utbetalning av habiliteringsersättning sker via lönekontoret efter att personal registrerat vilka dagar du har jobbat. Habiliteringsersättningen betalas sedan ut runt den 27:e i varje månad.

Anmälan av konto

För att få habiliteringsersättning måste du anmäla ditt lönekonto, tillsammans med Trollhättan Stads arbetsgivarnummer 639661, på webbadressen www.nordea.se/anmalkonto

Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetssamordnaren för din dagliga verksamhet via Trollhättans Stads kontaktcenter.

Senast granskad 2024-01-19 av JONHJO