Bild på en persons hand som klappar en annan människas hand

Kontaktperson

Behöver du stöd av en medmänniska? Kontaktperson är till för dig som upplever ensamhet och som behöver stöd av en medmänniska.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Vill du komma ut på promenader? Göra fritids- och kulturaktiviteter? Komma i kontakt med andra? Eller vill du bara umgås med någon?
Om du på grund av din funktionsnedsättning hamnat i brist på gemenskap har du rätt till kontaktperson eller stödfamilj.

Kontaktperson kan beviljas enligt såväl socialtjänstlagen (SoL), som lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Så här ansöker du om kontaktperson

 

Solstrålar genom lövverk

För dig som är kontaktperson

Information för dig som är kontaktperson.

Person på promenad ute i skogen.

För dig som vill bli kontaktperson

Information för dig som vill bli kontaktperson.

Senast granskad 2021-04-15 av Jonathan Hjort