Slussport gamle dal

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för att anpassa din permanentbostad.

Person
Bostadsanpassnings- handläggareSara Brandt 0520-49 79 36
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Åtgärder som kan vara aktuella är borttagning av trösklar, uppsättning av stödhandtag, breddning av dörrar, montering av ramper, installation av spisvakt eller särskild belysning eller dusch istället för badkar.

Till ansökan måste bifogas ett intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig om att anpassningen är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för den funktionsnedsatte.

Enligt Lagen om bostadsanpassning 1992:1574

E-tjänst ansökan 

Blankett för ansökan

Senast granskad: 2017-09-28 av: Ingela Gummesson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)