Man i rullstol sitter framför en trappa.

Bostadsanpassning

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om ett ekonomiskt bidrag för att anpassa din permanenta bostad.

Person
Bostadsanpassningshandläggare 0520-49 79 36 Telefontid: Måndag-fredag kl 08.30-9.30
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Bidraget är till för att du ska kunna skapa ett så självständigt liv som möjligt i ditt boende. Vissa funktionsnedsättningar kräver inte bostadsanpassning, utan det räcker med bättre hjälpmedel. Kontakta därför först en arbetsterapeut.

Åtgärder som kan vara aktuella är borttagning av trösklar, uppsättning av stödhandtag, breddning av dörrar, montering av ramp eller hiss, installation av spisvakt eller särskild belysning eller dusch istället för badkar.

Läs mer om Bostadsanpassningsbidrag samt hur du ansöker, i broschyren Bostadsanpassning, som du finner under Relaterad information längre ned på sidan.

Enligt Lagen om bostadsanpassning 2018:222

E-tjänst ansökan 

Blankett för ansökan

Fastighetsägarens medgivande

Nyttjanderättshavares medgivande

Senast granskad 2019-08-12 av Jonathan Hjort