Man i rullstol sitter framför en trappa.

Bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning kan du få hjälp med att anpassa din bostad utifrån dina behov, så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Det är ett ekonomiskt bidrag som kommunen lämnar till dig med bestående funktionsnedsättning för att du ska kunna anpassa din permanenta bostad. Bostadsanpassningsbidrag kan sökas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet. Exempelvis att ta sig in i och ut ur bostaden, att kunna förflytta sig i bostaden, sköta hygien, laga mat, äta och sova.

Handläggningstider under sommaren

Vecka 27–30 har handläggaren för bostadsanpassningsbidrag semester. Handläggningstiden på din ansökan kommer därmed att bli längre. Under denna period kan du skicka mejl till bistandsenheten@trollhattan.se 

Om du skall ansöka om bostadsanpassningsbidrag

  • Om du vet med dig att din ansökan inte är komplett, exempelvis saknar intyg från en arbetsterapeut, offert eller medgivande från fastighetsägare/nyttjanderättshavare, kan du komplettera din ansökan med detta redan nu.
  • Tänk på att du själv kan beställa arbetet hos valfri hantverkare (med F-skattsedel). Du har möjlighet att få din ansökan om bostadsanpassningsbidrag prövad i efterhand genom ansökan och intyg från arbetsterapeut.
  • Om du själv har lagt ut för arbetet behöver kvitton bifogas. Det är viktigt att dokumentera hur det såg ut före och efter åtgärd samt ha daterade foton.
  • Tänk på att en ansökan inte är lika med ett beviljat bidrag, utan en prövning av rätten till bidrag görs alltid. Det kan bli svårare att utreda om förutsättningarna för bidrag är uppfyllda om ansökan inkommer efter utfört arbete.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Reparationer av hissar, dörröppnare och andra tekniska anpassningar såsom höj- och sänkbart kök, spol- och tork toalett och spisvakt

  • Du ringer själv till valfri reparatör, exempelvis den som gjort installationen av anordningen
  • Kopia på fakturan för reparationen skickas tillsammans med en ansökan om bostadsanpassningsbidrag till bostadsanpassningen som utreder om bidrag kan utgå för reparationen och till vilken kostnad.
  • Det är viktigt att du uppger bank- och kontonummer i din ansökan så att eventuellt bidrag skall kunna betalas ut.

Reparationsbidrag

Senast granskad 2021-07-01 av Jonathan Hjort