Dam med rullator

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel vänder du dig i första hand till din behandlande läkare eller rehabmottagning i Primärvården.

Person
Biträdande RehabchefMalin Wallenberg 0520-49 51 15
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Har du kommunal hemsjukvård eller bor i kommunens särskilda boende kan du även se vidare information under rehabilitering.

Fysioterapeut och arbetsterapeut på väg på patientbesök med utrustning.

Rehabilitering

Du som har en funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder och är i behov av rehabilitering kan få insatser via Rehabcentrum.

Relaterad information

Hitta din närmaste rehabmottagning inom vårdval rehab, eller läs mer om hjälpmedel på:

1177.se

Senast granskad 2019-08-14 av Jonathan Hjort