Arbetsterapeut arbetar med att anpassa en rullstol.

Hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som går att använda för att underlätta i vardagen och bidra till ett självständigare liv.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hjälpmedel kan underlätta så att man kan leva ett självständigare liv. Exempelvis kan en rullator göra det lättare att gå och en duschbräda kan hjälpa personer att klara av att duscha själva.

Om du har behov av hjälpmedel vänder du dig i första hand till din behandlande läkare eller Primärvårdens rehabmottagning. Har du kommunal hemsjukvård eller bor i kommunens särskilda boende kan du läsa mer under rehabilitering inom Trollhättans Stad.

Rehabilitering inom Trollhättans Stad

Relaterad information

Läs mer om hjälpmedel på 1177 Vårdguiden.

1177 Vårdguiden, hjälpmedel

Senast granskad 2021-10-21 av JONHJO