Kulle

Begravningshjälp

Om det i dödsboet inte finns tillräckliga tillgångar för att betala begravningen kan man söka och få ekonomiskt bistånd till begravningen.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

De tillgångar som finns i dödsboet, till exempel försäkringar, bankmedel och värdet av det bohag som kan säljas, ska i första hand användas för att betala begravningskostnaderna.

Kommunens högsta godtagbara kostnad för begravning uppgår till 15.505 kr samt till gravsten 8.860 kr. Dödsboets tillgångar avräknas från högsta godtagbara kostnad för begravning i de fall då bedömning görs om ekonomiskt bistånd kan ges.

Senast granskad: 2017-10-24 | av: Cecilia Wilson
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)