Kulle

Begravningshjälp

Om det i dödsboet inte finns tillräckliga tillgångar för att betala begravningen kan man söka och få ekonomiskt bistånd till begravningen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

De tillgångar som finns i dödsboet, till exempel försäkringar, bankmedel och värdet av det bohag som kan säljas, ska i första hand användas för att betala begravningskostnaderna.

Det finns en beloppsgräns för kommunens högsta godtagbara kostnad för begravning och till gravsten. Denna beloppsgräns baseras på prisbasbeloppet, och ändrar därför årligen.

Dödsboets tillgångar avräknas från högsta godtagbara kostnad för begravning i de fall då bedömning görs om ekonomiskt bistånd kan ges.

Senast granskad 2023-11-16 av ANDGLE