Bild på en sten som ser ut som ett hjärta

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan ersätta bouppteckning om dödsboets tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnaderna.

Personer
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras och inlämnas till Skatteverket för registrering. Dödsboanmälan kan ersätta bouppteckningen om dödsboets tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods endast räcker till kostnader i samband med begravningen. Dödsboanmälan kan enbart göras av socialnämnden och visar den ekonomiska situationen på dödsdagen. Dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet.

Om den avlidne efterlämnar fast egendom/tomträtt eller om oklarheter eller tvistigheter föreligger måste en bouppteckning göras.

I de fall där dödsboet saknar försäkring och/eller tillgångar för att täcka begravningskostnaderna kan ett ekonomiskt bistånd, begravningshjälp, sökas i samband med att dödsboanmälan upprättas.

Förutsättningar för dödsboanmälan

För att en dödsboanmälan ska göras får tillgångarna i boet uppgå till max 5000 kr sedan följande kostnader avdragits.

  • Begravningskostnader och gravsten.
  • Kostnad för att ta hand om och utrymma bostaden.
  • Uppsägningshyra (enbart om den avlidne var ensamstående).
  • Det är en månads uppsägningstid vid dödsfall.

Observera! Avdrag för andra skulder/räkningar får inte göras.

Folder om dödsboanmälan

Viktigt att tänka på

  • Betala inga räkningar utan begär anstånd hos fordringsägarna (inklusive hyresvärd) med att betala räkningar tills boutredningen är klar. Begravningskostnader är prioriterade kostnader och ska betalas före alla andra utgifter.
  • Finns autogiron ska dessa stoppas.
  • Säga upp lägenheten, el, telefon, tv-licens och tidning m.m.
  • Ta reda på om det finns försäkringar.
Senast granskad 2021-03-24 av Cecilia Wilson