Vita rosor i närbild

Begravning

Vid dödsfall hänvisas du till begravningsbyrå som väljs enskilt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Borgerlig begravning

Borgerliga begravningsförrättare

Kontaktuppgifter till dem med kontor i Trollhättan är följande:

Det finns andra begravningsförrättare att söka via nätet. 

Begravningsombud

"När en församling är huvudman för begravningsverksamheten skall Länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan." (Begravningslagen 10 kap 1§)

Begravningsombudets uppgifter (enligt Begravningsförordningen):

  • Skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten.
  • Informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter.
  • Hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • Skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift.

Begravningsombud i Trollhättan

Länsstyrelsen har, efter förslag från Trollhättans Stad, som begravningsombud förordnat:

Sven-Åke Möll, telefon: 0730203622
svenake.moll@gmail.com 

 

Senast granskad 2023-06-19 av LINHER