Bouppteckning

Bouppteckning är det tillfälle då de personer som har rätt till arv träffas för att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder som de var på dödsdagen.

Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Bouppteckning är också den handling som dödsboet ska lämna till Skatteverket för registrering.

Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets webbplats

Senast granskad 2017-10-24 av Cecilia Wilson