Bouppteckning

Bouppteckning är det tillfälle då de personer som har rätt till arv träffas för att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder som de var på dödsdagen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bouppteckning är också den handling som dödsboet ska lämna till Skatteverket för registrering.

Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets webbplats

Senast granskad 2021-07-27 av CECWIL