Litteratur

Här hittar du tips på böcker som kan vara bra att läsa som god man, förvaltare eller förmyndare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

”God man eller förvaltare – En praktisk handbok”

Boken vänder sig till dig som är god man eller förvaltare, och tar upp många av de frågor som gode män och förvaltare kan ställas inför. Boken behandlar bland annat vad uppdraget omfattar, hur den ekonomiska förvaltningen ska skötas, hur huvudmannens bostad ska avvecklas vid behov. Boken kan även läsas av anhöriga, och andra intresserade, för att få mer kunskap och större förståelse för vad ett godman-/förvaltarskap innebär.

Författare: Kerstin Fälldin, som är socionom och anställd vid Överförmyndarnämnden i Stockholm.

Boken kan beställas hos:

Förlagsdistribution
Box 706
176 27 Järfälla

Kundtjänst: 08-6579500 (här tas dock inga bokbeställningar från privatpersoner emot)
Fax: 08-453 85 20

"Ensamkommande barns rätt"

En vägledning för den gode mannen, kommunen m fl.
Författare: Eva von Schéele och Ingemar Strandberg

"Gode mannens ABC"

En handbok för gode män och förvaltare.
Författare: Jan Wallgren

Böckerna kan beställas via:

Norstedts Juridik AB, Kundservice, 106 47 Stockholm

www.nj.se

kundservice@nj.se

Tel: 08-598 191 90, vx: 08-598 191 00
Fax: 08-598 191 91

"Ställföreträdare för vuxna"

Kamrer eller handledare
Författare: Torbjörn Odlöw

Beställs hos: 

www.jure.se

order@jure.se

Tel: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86

"Ensamkommande barn och ungdomar"

En praktisk handbok om flyktingbarn.
Författare: Kerstin Fälldin och Görel Strand

Beställs hos:

Natur & Kultur
Tel: 08-657 95 00

order@forlagssystem.se

Senast granskad 2023-06-12 av KLALIW