Vad gör en god man eller förvaltare?

En god man eller en förvaltare har ett uppdrag som kan bestå av flera olika delar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Uppdraget delas in i delarna:

  • Bevaka rättigheter
  • Förvalta egendom
  • Sörja för person

Att bevaka rätt innebär att bevaka och tillvarata rättigheter och till exempel se till att personen i fråga får vårdinsatser och bidrag som han eller hon har rätt till.

Att förvalta egendom innebär att sköta om ekonomin, till exempel betala räkningar eller se till att personen i fråga har fickpengar att röra sig med.

Med sörja för person menas att den gode mannen eller förvaltaren ska se till att intressen bevakas till exempel så att han eller hon får den vård eller fritid som man har rätt till.

Senast granskad 2023-06-12 av KLALIW