Vill du bli god man?

Vi söker gode män som har vana att bemöta personer med olika förutsättningar och har viss vana vid ekonomiska frågor och myndighetskontakter.

Enhet Överförmyndarnämnden Stadshuset, Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 70 14 Överförmyndaren

God man fungerar som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Det kan handla om dennes ekonomiska, rättsliga och personliga förhållanden.

Uppdraget som god man brukar i allmänhet uppfattas som väldigt intressant och givande.

Du fyller i en intresseanmälan som skickas till överförmyndaren.

Kontakta gärna överförmyndarverksamheten för mer upplysningar om vad det innebär att vara god man.

Kontaktpersoner, Överförmyndarnämnden

Behov av god man

Om någon på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan man få hjälp av en god man.

Vem kan få god man eller förvaltare

Senast granskad 2020-07-01 av katarina.loodh@trollhattan.se