Kvinna står bredvid en man i rullstol och tittar ut över en kanal.

Avlastning, anhörig/närstående

Om du vårdar en anhörig eller närstående kan du få stöd och hjälp.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en stödinsats som innebär att personal kommer hem till din bostad och hjälper dig med omvårdnad och tillsyn för den person du tar hand om.

Två äldre män håller i varsin stav under en övning. Framför dem sitter en kvinnlig instruktör på en stol där hon håller i en egen stav.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för personer med demenssjukdom som behöver stöd i att upprätthålla funktions- och aktivitetsnivå och få stimulans och innehåll i vardagen.

En stort träd står på en liten gräsyta i mitten av en vändplan framför en byggnad. På byggnaden sitter en stor skylt där det står Tallbacken. Under skylten är en ingång gjord av glasdörrar.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende under en begränsad period för dig som har vård- och omsorgsbehov som inte bedöms kunna tillgodoses i det egna hemmet.

Barn sitter på golvet och leker med leksaker.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är en insats där barn och ungdomar med funktionsnedsättning ges möjlighet till miljöombyte och social gemenskap tillsammans med andra i en utvecklande och lärande miljö.

En äldre man sitter på en stol och tittar på en man som spelar dragspel.

Träffpunkter för seniorer

Vi har träffpunkter på fler olika platser i Trollhättan där vi arrangerar aktiviteter för seniorer.

Entrén till Tallbacken i Trollhättan.

Växelboende

Växelboende innebär att man växlar mellan att bo hemma och på växelboende.

Senast granskad 2021-10-21 av Jonathan Hjort