Entrén till Tallbacken i Trollhättan.

Växelboende

Växelboende innebär att man växlar mellan att bo hemma och på växelboende.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syftet med växelboende är att avlasta anhörig och möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. Vistelse planeras i samråd med personal. Det är inte möjligt att komma direkt till växelboende efter sjukhusvistelse.

Så här ansöker du om växelboende

Växelboende i Trollhättan

Trollhättans Stads verksamhet för växelboende finns på Tallbacken på Lasarettsvägen 15.

 • Ankomsttid klockan 13:00-15:00                                                            
 • Avresetid senast klockan 11:00

Klockan 13.00-17.30.

På Tallbacken verkställs beslut om växelboende. Avdelningarna har enkelt möblerade rum och tillgång finns till gemensamt kök/matrum och umgängesrum. Under din vistelse kan du behöva byta rum och/eller avdelning.

OBS! Parfym, rakvatten eller blommor som doftar starkt bör undvikas på korttidsboendet på grund av allergier. Förbud mot rökning råder inomhus och förtäring av alkohol accepteras ej.

Tallbacken ligger cirka en kilometer från Trollhättans centrum. Hit kan du ta dig med busslinje samt servicelinje som går ända fram till huvudentrén. Det finns grönområde med gångvägar i närheten. Inom gångavstånd finns det matvarubutik med bankomat, konditori med mera.

Vid huvudentrén finns också handikapparkering samt korttidsparkering för i- och urlastning. Övriga parkeringsplatser hittar du till höger om huvudentrén. Entrén är öppen mellan klockan 06:00–19:00. Övriga tider ringer besökare på klockan vid entrén så öppnar personalen. Informera personalen om du och brukaren går ut från korttidsboendet för att undvika missförstånd om att
personen försvunnit.

Precis vid entrén på Tallbacken finns ett café som har öppet dagtid. Det finns möjlighet att använda borden efter stängning för gäster och anhöriga om man vill ha med eget fika. Vid fika på avdelningen kostar anhörigkaffe fem kronor.

Tallbacken är utrustat med ett automatiskt brandlarm. När larmklockorna ljuder, kontakta omedelbart personalen som informerar om utrymningen. Vid brand får hissarna ej användas. Om brand utbrutit och de normala vägarna är blockerade på grund av rökutveckling, följ de gröna nödutrymningsskyltarna.

Vi har inte möjlighet att följa med vid planerade tandläkar- och läkarbesök som inte är akuta. Anhörig får följa med vid besöket eller hjälpa dig att boka om tiden. Vid läkar- och tandläkarbesök som hälso- och sjukvårdspersonal bedömer som nödvändiga under vistelsen på korttidsboendet har du som anhörig möjlighet att följa med om du så önskar.

Din anhörig eller företrädare ansvarar för att hämta ut nödvändiga läkemedel. Verksamheten ansvarar inte för att hämta ut läkemedel.

Du får stöd och hjälp med personlig omsorg och vård utifrån behov och individuella förmågor. Tillsammans gör vi en så kallad genomförandeplan. Det är en kortfattad plan så personalen vet vilken hjälp du behöver och när du behöver den.

På växelboende har du tillgång till personal dygnet runt. Här arbetar undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor som har kunskap och erfarenhet inom vård och omsorg. Personalen ansvarar för att du får den hjälp du behöver och för att du ska känna dig trygg. 

Under din vistelse på växelsboende kan du behöva ta med:

 • Kläder
 • Skor för inom- och utomhusbruk
 • Hygienartiklar: Tvål, duschkräm, schampo, tandborste, tandkräm, kam/borste, rakartiklar
 • Kontanter för personliga utgifter (vi rekommenderar minst 500 kronor för eventuell sjuktransport till sjukhus eller hemresa)
 • Hjälpmedel som till exempel rollator, rullstol
 • Mediciner samt aktuell medicinlista
 • Morgonrock (valfritt)

Anhöriga/företrädare ansvarar för att märka kläder, hjälpmedel samt övriga personliga tillhörigheter. Verksamheten bistår med vattenfast märkpenna. Trollhättans Stad ansvarar inte för personliga ägodelar. Vid frågor kontakta personalen.

Du ansvarar själv (anhörig eller god man/förvaltare) för dina pengar och att du inte förvarar stora summor pengar eller värdesaker på korttidsboendet. Personalen kan vara behjälplig med att hantera dina pengar. Kontakta personal vid frågor. Personalen får inte hantera kontokort, betala räkningar åt dig eller bevittna namnteckningar av något slag.

Vi ansvar inte för personliga föremål eller värdeföremål. I varje rum finns ett mindre värdeskåp. Vi uppmanar dig dock att förvara dina värdeföremål i hemmet. Kvarglömda tillhörigheter som inte hämtats inom en månad efter avflyttning skänks till frivilligorganisationer i Trollhättan.

Måltiderna är en viktig del av vardagen med tillfälle för gemenskap. Den serveras i den gemensamma matsalen, men du kan självklart välja att äta på ditt rum om du vill det. Vid behov finns anpassad kost.

Det finns tillgång till trådlös uppkoppling i gemensamhetsutrymmen.

Alla läkemedel förvaras i ett låst skåp.

Anhöriga/närstående sköter tvättning av kläder. Vi hjälper endast till med akut tvättning av kläder. Det är viktigt att kläderna är märkta. Personalen sköter inte handtvätt och lagning av kläder. Kostnad för eventuell kemtvätt står du själv för. Handdukar och sängkläder finns på korttidsboendet och tvättas av verksamheten.

Alla som arbetar inom Trollhättans Stads omsorgsverksamheter har tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att ingen får lämna ut uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden, utan ditt medgivande.

Personal som arbetar inom Trollhättans Stad får inte ta emot pengar eller andra gåvor.

Adress

Tallbackens korttidsboende
Lasarettsvägen 15
461 52 Trollhättan

Kontaktuppgifter

 • Avdelning Utsikten: 0520–49 50 18
 • Enhetschef (dagtid måndag-fredag): 0520-49 50 03
 • Enhetschef (dagtid måndag-fredag): 0520-49 71 87
 • Sjuksköterska Utsikten (dagtid måndag-fredag): 0520-49 50 20
Senast granskad 2023-04-17 av JONHJO