Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är en stödinsats som innebär att personal kommer hem till din bostad och hjälper dig med omvårdnad och tillsyn för den person du tar hand om.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Syftet med avlösarservice i hemmet är att avlasta närstående som vårdar och tar hand om någon i det egna hemmet. Insatsen innebär att personal kommer till bostaden och sköter tillsyn och omvårdnad av barnet eller den närstående som vårdas i hemmet.

Så här ansöker du om avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Syftet med avlösarservice i hemmet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är att föräldrar ska få möjlighet att avlastas.

Avlösarservice i hemmet enligt socialtjänstlagen

Syftet med avlösarservice i hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) är att den närstående som vårdar sin make/maka i hemmet får möjlighet till egen tid för vila eller aktiviteter.

Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW