En stort träd står på en liten gräsyta i mitten av en vändplan framför en byggnad. På byggnaden sitter en stor skylt där det står Tallbacken. Under skylten är en ingång gjord av glasdörrar.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett tillfälligt boende under en begränsad period för dig som har vård- och omsorgsbehov som inte bedöms kunna tillgodoses i det egna hemmet.

Verksamhet

Tallbacken korttidsboende

Hitta hit

Lasarettsvägen 15 461 52 Trollhättan

Övrig information

 • Koordinator (dagtid måndag-fredag): 0520–49 64 30
 • Enhetschef (dagtid måndag-fredag): 0520–49 50 03
 • Enhetschef (dagtid måndag-fredag): 0520–49 71 87
 • Sjuksköterska Älven/Slussen (dagtid måndag-fredag): 0520–49 50 29
 • Sjuksköterska Stranna/Utsikten (dagtid måndag-fredag): 0520–49 50 20
 • Avdelning Stranna: 0520–49 50 19
 • Avdelning Utsikten: 0520–49 50 18
 • Avdelning Slussen: 0520–49 50 07
 • Avdelning Älven: 0520–49 50 08

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Du kan vistas på ett korttidsboende:

 • För att ditt omvårdnadsbehov är så omfattande att du tillfälligt inte kan få din tillsyn/omvårdnad tillgodosett i hemmet (exempelvis efter sjukhusvistelse eller vid vård i livets slut när du väljer att inte vara i ditt hem)
 • För att ge tillfällig avlastning för din anhörig som du bor tillsammans med, på grund av att du upplever oro, svårt att vara själv
 • Då du beviljats vård- och omsorgsboende och i väntan på en anvisning av vård- och omsorgsboende inte kan få ditt behov av omvårdnad/tillsyn tillgodosett i hemmet

Under vistelsen får du hjälp och stöd med ditt allmänna omvårdnadsbehov. Det vill säga personalen bistår med att under vistelsen upprätthålla dina funktioner och stärka din egna förmåga som ett led i att klara din vardag.

Under vistelsen kommer en uppföljning att göras tillsammans med dig, och om du önskar dina anhöriga, för att planera för ditt behov av eventuell hjälp/stöd efter vistelsen på korttidsboendet.

Så här ansöker du om korttidsboende

Entrén till Tallbacken i Trollhättan.

Tallbackens korttidsboende

På Lasarettsvägen 15 i Trollhättan hittar du Tallbackens korttidsboende. På den här sidan hittar du information som är bra att känna till om boendet.

Tallbackens korttidsboende

Senast granskad 2023-10-23 av JONHJO