Person sitter utomhus och tar en kaffe i solen.

Aktiviteter, anhörig/närstående

Vårt anhörigstöd anordnar olika aktiviteter där du som anhörig/närstående är välkommen att delta.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Navigeringskurs om demens för anhöriga 

Nu finns en digital navigeringskurs om demens och kognitiva sjukdomar tillgänglig för anhöriga. Navigeringskursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.
Navigeringskursen är framtagen av Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och anhörigkonsulenter med Svenskt Demenscentrum som samarbetspartner.

Navigeringskurs om demens för anhöriga

Studiecirklar/ Samtalsgrupper

Kommande studiecirklar: 

  • För dig som lever med någon som har demensproblematik
  • När jag inte längre är med - för dig med vuxna barn med funktionsnedsättning
  • För dig som är anhörig till en person inom socialpsykiatrin

Är du som anhörig intresserad av cirklar eller aktiviteter, eller om du har behov av råd och stöd är du välkommen att kontakta anhörigsamordnare Desirée Lind på telefon 0520-49 71 50 eller via e-post till desiree.lind@trollhattan.se 

Senast granskad 2021-10-21 av Jonathan Hjort