Person sitter utomhus och tar en kaffe i solen.

Aktiviteter, anhörig/närstående

Vårt anhörigstöd anordnar olika aktiviteter där du som anhörig/närstående är välkommen att delta.

Person
Anhörigstödsamordnare Desireé Lind 0520-49 71 50
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Vår förhoppning är att kunna starta upp aktiviteter för anhöriga under hösten 2021 när restriktionerna tillåter!

Kommande aktiviteter 

Må gott dag i Gräsviken, tisdag 19 oktober

En dag för återhämtning för dig som anhörig.

Studiecirklar/ Samtalsgrupper

Kommande studiecirklar: 

  • För dig som lever med någon som har demensproblematik
  • När jag inte längre är med - för dig med vuxna barn med funktionsnedsättning
  • För dig som är anhörig till en person inom socialpsykiatrin

Är du som anhörig intresserad av cirklar eller aktiviteter, eller om du har behov av råd och stöd är du välkommen att kontakta anhörigsamordnare Desirée Lind på telefon 0520-49 71 50 eller via e-post: desiree.lind@trollhattan.se 

Senast granskad 2021-07-01 av Jonathan Hjort