Person sitter utomhus och tar en kaffe i solen.

Aktiviteter, anhörig/närstående

Vårt anhörigstöd anordnar olika aktiviteter där du som anhörig/närstående är välkommen att delta.

Verksamhet

Anhörigsamordnare: Desirée Lind

Telefon

0520-49 71 50

Övrig information

Du kan även skicka ett mejl till:
desiree.lind@trollhattan.se 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Samtalscirklar för föräldrar som har barn med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa

Är du förälder till ett vuxet eller minderårigt barn med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa? Då är du välkommen att delta i vår samtalscirkel! Vi träffas varje vecka vid sex tillfällen med start den 9 mars 2022 klockan 18.00–20.00.

Du får ta del av praktiska tips, råd och information, samt verktyg som ger möjlighet till reflektion och återhämtning. Är du intresserad eller vill veta mer? Kontakta anhörigsamordnare Desirée Lind på 0520–497150 eller via desiree.lind@trollhattan.se. Du kan även kontakta Emma Johansson på telefon 0521–722650 eller e-post till emma.johansson@vanersborg.se.

Vi bjuder på fika och alla får en kopia av Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt.

Återhämtningsguiden

Navigeringskurs om demens för anhöriga 

Nu finns en digital navigeringskurs om demens och kognitiva sjukdomar tillgänglig för anhöriga. Navigeringskursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.
Navigeringskursen är framtagen av Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och anhörigkonsulenter med Svenskt Demenscentrum som samarbetspartner.

Navigeringskurs om demens för anhöriga

Studiecirklar/ Samtalsgrupper

Kommande studiecirklar: 

  • För dig som lever med någon som har demensproblematik
  • När jag inte längre är med - för dig med vuxna barn med funktionsnedsättning
  • För dig som är anhörig till en person inom socialpsykiatrin

Är du som anhörig intresserad av cirklar eller aktiviteter, eller om du har behov av råd och stöd är du välkommen att kontakta anhörigsamordnare Desirée Lind på telefon 0520-49 71 50 eller via e-post till desiree.lind@trollhattan.se 

Senast granskad 2022-04-04 av JONHJO