Bilden är ett fotografi på ett redskap för mätning. I bakgrunden syns en röd bil och en stor åker.

Lantmäterimyndigheten

Den kommunala Lantmäterimyndighetens uppgift är bland annat att bilda och förändra fastigheter, att hjälpa fastighetsägare till samverkan och att säkerställa att mark får användas för olika behov till exempel servitut. En annan uppgift är att bestämma var gränser går.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Allt detta sker vid en så kallad lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten i Trollhättan genomför alla typer av förrättningar inom Trollhättans kommun, det kan till exempel handla om att utöka en tomt.

Vårt ansvar gäller Trollhättans kommun

Om din fastighet ligger utanför Trollhättans kommun skall du vända dig till det statliga Lantmäteriet Telefon 0771-63 63 63. E-post kundcenter@lm.se

Anslagstavla med aktuella Kungörelser

Fastighetsinskrivningen

Ansökningar om lantmäteriförrättningar inom kommunen lämnas in till:

Lantmäterimyndigheten i Trollhättans Stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
46183 Trollhättan 

Vill du skapa en karta till din ansökan använd då vår tjänst kartbetjänten:

Kartbetjänten

Eller så kan du ansöka via vår e-blankett:

Analog ansökan om lantmäteriförrättning

Digital ansökan, Lantmäteriförrättning

Prisexempel för olika förrättningar

Ni som har ett pågående eller avslutat ärende kan söka information på lantmäteriets hemsida under mina fastighetsärenden.

Har du några frågor kan du kontakta oss via E-post lantmaterimyndigheten@trollhattan.se

Senast granskad 2021-04-01 av Per-Olof Nilsson