Bilden är ett fotografi på ett redskap för mätning. I bakgrunden syns en röd bil och en stor åker.

Lantmäterimyndigheten

Den kommunala Lantmäterimyndighetens uppgift är bland annat att bilda och förändra fastigheter, att hjälpa fastighetsägare till samverkan och att säkerställa att mark får användas för olika behov till exempel servitut. En annan uppgift är att bestämma var gränser går.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Allt detta sker vid en så kallad lantmäteriförrättning. Lantmäterimyndigheten i Trollhättan genomför alla typer av förrättningar inom Trollhättans kommun, det kan till exempel handla om att utöka en tomt.

Vårt ansvar gäller Trollhättans kommun

Om din fastighet ligger utanför Trollhättans kommun skall du vända dig till det statliga Lantmäteriet Telefon 0771-63 63 63. E-post kundcenter@lm.se

På kommunens officiella anslagstavla tillkännages kungörelser, kallelser och protokoll.
Anslagstavla med aktuella Kungörelser

Ansökan om lantmäteriförrättning

Om du vill ansöka om en lantmäteriförrättning inom Trollhättans kommun fyller du i en ansökan och skickar in till Lantmäterimyndigheten.

Analog ansökningsblankett, skriv ut, signera och skicka in i original. Analog ansökan om lantmäteriförrättning

Adress:
Lantmäterimyndigheten i Trollhättans Stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
46183 Trollhättan 

Digital ansökan, använd vår e-blankett via länken nedan. OBS! Tjänsten saknar stöd för juridiska personer att ansöka via e-tjänst.
Digital ansökan, Lantmäteriförrättning

Vill du skapa en karta till din ansökan använd då vår tjänst kartbetjänten:
Kartbetjänten

Du som har ett pågående eller avslutat ärende kan söka information på lantmäteriets hemsida under mina fastighetsärenden.
E-tjänst - mina fastighetsärenden

För frågor om lagfart och inteckningar kontakta Fastighetsinskrivningen, följ länk nedan.
Fastighetsinskrivningen

Har du några frågor kan du kontakta oss via E-post lantmaterimyndigheten@trollhattan.se

Senast granskad 2023-03-27 av PEROLONIL