Vad kostar det?

Tillsammans med Dig kan vi träffa ett avtal om en fast avgift för just Din förrättning, eller efter en fastställd timtaxa om du hellre vill det.

Person
Lantmäterichef Patrik Renfors 0520-495693
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Här kan ni se prisexempel för olika förrättningsåtgärder.

Prisexempel för olika förrättningar

Vid större och mera komplicerade förrättningar arbetar vi efter en timtaxa. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Senast granskad 2018-09-18 av Clara Bengtsson