Flygbild över centrum.

Lägenhetsregistret

Enligt lagen om lägenhetsregister ska fastighetsägare lämna uppgifter till kommunen om sådana förändringar i lägenhetsbeståndet som föranleder ändringar eller kompletteringar i registret.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nybyggnad, ändring eller rivning av bostadshus föranleder nästan alltid ändring/komplettering av lägenhetsregistret och det är fastighetsägaren som ska rapportera in uppgifterna. 1 september 2010 överfördes uppdraget att hålla registret aktuellt till Trollhättans Stad och därmed ska all rapportering avseende bostadshus belägna i Trollhättans kommun i fortsättningen ske till

Trollhättans Stad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
461 83 Trollhättan

Inrapporteringen görs på blankett som skickas till fastighetsägaren i samband med beslut om lov för nybyggnad/ändring eller rivning.

Eftersom uppgifterna som ska rapporteras inte är lika för småhus och flerbostadshus finns två blankettvarianter. Blanketten "småhus" är till för en – och tvåbostadshus samt fritidshus, blanketten "flerbostadshus" används för hus med fler än två bostäder inkl. specialbostäder. Instruktion för vilka uppgifter som ska fyllas i, medföljer resp. blankett.

Blankett för småhus 
Blankett för flerbostadshus

Den ifyllda blanketten skickas till Trollhättans Stad senast en månad efter färdigställandet.

För mer information om lägenhetsregister kommer här några länkar:
Adressfrågor
Lägenhetsregistrets syfte och innehåll
Lag om lägenhetsregister

Senast granskad 2022-09-06 av SUSLAR