Massa frågetecken

Vanliga frågor kartor lantmäteri

Svar på vanliga frågor om lantmäteri och kart/mätningstjänster

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

För uppgifter om ägarförhållanden till fastigheter inom Trollhättans kommun, kontakta fastighetsinskrivningen.
Fastighetsinskrivningens hemsida

Använd vår kartportal. Den innehåller en sökfunktion som täcker in alla adresser inom kommunen (inkl. landsbygd och fritidshusområden). Du kan även beställa aktuella adresskartor av kontaktcenter i Stadshusets reception eller hos samhällsbyggnadsförvaltningen/kartavdelningen.

Länk till kartportalen

Förhandsinformation när det gäller avstyckningar och kostnader för dessa, lämnas av vår lantmäterimyndighet. 

I de flesta fall kan vi hjälpa till med en sk Gränsvisning. Då markerar vi gränspunkterna med träläkt eller sprayfärg. Debiteras med timtaxa. 

Kontakta:
Kart och mätningschef
Klas Karlsson
Tel: 0520 49 73 66
klas.karlsson@trollhattan.se

TEAB äger VA-ledningarna fram till tomtgränsen. Inne på privatägd tomtmark har kommunen inget ansvar utan det är på fastighetsägarens ansvar att dokumentera var ledningarna finns.

Taxan för utstakning om lägeskontroll bestäms av samhällbyggnadsnämnden.
Via länken nedan hittar du aktuella priser.
 
Boka tid för utstakning och lägeskontroll:
Eva Möllborn
Tel: 0520 49 74 18
eva.mollborn@trollhattan.se
 
 
Senast granskad 2022-11-23 av SUSLAR