En bild på parhus

Adresser

Namn och adressättning är sedan gammalt en kommunal angelägenhet. Beslut om nya adresser fattas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Trollhättans kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer belägenhetsadresser och namn på gator. kvarter, allmänna platser, stadsdelar och offentliga byggnader.

Beslut tas normalt i anslutning till beviljande av bygglov. Om det rör sig om en avstyckning sker adressättning i samråd med den sökande.

I Trollhättans Stad finns det idag ca 13000 byggnader och 15000 adresser. Namn och adressättning berör många. Det är viktigt att adressättningen sker på ett logiskt sätt. En felaktig adress kan betyda att leveranser kommer fel, och i värsta fall att ambulansen inte hittar rätt i samband med utryckning. För att eliminera sådana problem sker all namnsättning i samråd med olika myndigheter och organisationer bland annat postverk, polis, räddningstjänst, taxi samt hembygdsföreningar. Även ortsnamnsarkivet i Göteborg får bidra med sina kunskaper när det gäller namnens historiska anknytning, stavning och form.

 

Senast granskad 2019-11-29 av SUSLAR