Fastighet

All mark i Sverige är indelad i fastigheter I jordabalken står att fast egendom är jord och att denna är indelad i fastigheter. En fastighet kan bestå av ett eller flera områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten m.m.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Fastigheterna har olika beteckningar. Exempel på beteckningar är Trollhättan Källstorp 4:3 eller Trollhättan Grevön 1. Skiljelinjen mellan fastigheterna är fastighetsgränser som går mellan olika gränspunkter. Dessa gränser har på landsbygden ofta tillkommit för 100-150 år sedan.

Sedan 2004 är det möjligt att även bilda tredimensionella fastigheter. Dessa består alltid av en sluten volym.

Fastighetsindelningen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur. Den är en viktig grund för samhällsplaneringen, miljö- och kulturvården, byggande av vägar och järnvägar m.m. Den är också en grund för folkbokföring, fastighetstaxering och den administrativa indelningen. Fastigheter är också en förutsättning för handel med fast egendom och för kreditgivning.

Senast granskad 2023-03-27 av PEROLONIL