Sopmaskin som kör på en gata en solig dag.

Städning av gator och trottoarer

Att hålla Trollhättan rent från grus, löv och skräp är viktigt för både trafiksäkerheten och för att alla ska trivas i staden. Vad behöver du hjälpa till med? Och vad kan du förvänta dig av oss?

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

När och var städar vi

I centrala Trollhättan maskinsopas, Drottningtorget, Kungsgatans gågata och intilliggande cykelbanor varje dag. De gator i centrum som har parkeringsförbud en morgon per vecka sopas varje vecka. Inom Tingvallaområdet sopas gatorna en gång i månaden.

Vår- och höststädning

Inom kommunens tätorter Trollhättan, Sjuntorp, Velanda, Väne-Åsaka och Norra Björke sopas gatorna fria från isgrus på våren och på hösten sopas löven upp. Däremellan sopas det ur underhållssynpunkt. Gator såväl som cykelbanor hålls efter. Maskinsopning sker aldrig under vintermånaderna.

Schema för våren 2024

Måndag 25 mars är det äntligen dags att börja sopa gatorna!

Varje år ändrar vi ordningen som vi sopar i, detta året ser det ut såhär:

 • Centrum och Tingvalla, vecka 13-14
 • Hjortmossen, vecka 13-14
 • Velanda, Åsaka och Norra Björke, vecka 14
 • Sandhem, Stavre och Kaggetorp, vecka 14
 • Sjuntorp och Upphärad, vecka 15
 • Halvorstorp och Dannebacken, vecka 15
 • Skogshöjden, Liljedal och Hults höjd, vecka 16
 • Björndalen och Källstorp, vecka 16
 • Hjulkvarn, vecka 16-17
 • Skoftebyn, Sylte och Karlstorp, vecka 17
 • Kronogården, Lextorp och Alingsåker, vecka 17
 • Strömslund, vecka 18
 • Torsred och Hälltorp, vecka 18

Det här förväntar vi oss av dig: 

 • Följ parkerings- och städdagsregleringarna – annars finns det risk för att vi inte lyckas städa på rätt sätt.
 • Klipp växtlighet som hänger ut över gatumark, så att fordon kommer fram.
 • Som fastighetsägare inom områden där Trollhättans Stad är väghållare, har du ansvar för att hålla gångbanan utanför din fastighet ren.
 • Där gångbana saknas och körbanan eller annat utrymme används för gångtrafik ska 1 meters bredd räknat ut från fastighetsgränsen ses som gångbana.  

Tillsammans håller vi Trollhättan rent och trivsamt!

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Rund, illustrerad bild med träd och buskar.

Häckar och buskage

Siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator är stor. Här berättar vi vad du som tomtägare kan göra för att förbättra den.

Senast granskad 2024-03-20 av REBGUS