Snöröjning och vinterväghållning

När vintern slår till med full kraft kan det vara bra att veta vem som bär ansvaret för snöröjning och halkbekämpning inom Trollhättans gränser. Vad behöver du hjälpa till med? Och vad kan du förvänta dig av oss? Svaren på dina frågor får du här.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

När snöröjer vi

Som trafikant i Trollhättan ska du såklart kunna ta dig fram på ett bra sätt, även när det har snöat. Samtidigt är det svårt att få bort all snö på samma gång i våra 39 olika distrikt. Därför följer vi en prioriteringsordning. Vid 3-4 centimeters snödjup påbörjas snöröjning och halkbekämpning på huvud- och bussgator tillsammans med gång- samt cykelbanor. Vid ett normalt snöfall tar det 6-8 timmar innan dessa vägar är plogade. Bostadsgator plogas inom 10-12 timmar och ses över när det fallit 6-8 centimeter snö, beroende på snöns karaktär. Kom ihåg att vårt arbete kan ta längre tid när det rör sig om extrema snöfall.

Cykelvägarna är uppdelade i huvudstråk och lokalstråk. Vid snöfall prioriteras huvudstråken i första hand. Se vilka cykelvägar som är huvudstråk här - huvudstråken är markerade som lila i kartan och det gröna är lokalstråk. 

Det här förväntar vi oss av dig: 

  • Var beredd på vinterväglag. Trots att vi halkbekämpar så kan det fortfarande vara halt. 
  • Anpassa hastigheten till trafiken och förhållandena på vägen.
  • Halkbekämpa och håll gångbanor rena från snö intill din fastighetsgräns (se illustration nedan). Om någon halkar på din gångbana, eller träffas av fallande snö eller is, så är du ansvarig och kan därför bli skadeståndsskyldig. 
  • Vid rasrisk från tak och balkonger, tänk på att spärra av och/eller varna för risken så ingen träffas av fallande snö eller is. 
  • Snö från din fastighet får inte lämnas utanför tomtgränsen. 
  • Följ parkerings- och städregleringsdagar – annars finns det risk för att vi inte lyckas ploga på rätt sätt. 
  • Klipp växtlighet som hänger över gatumark så att fordon kommer fram.

Har det någon betydelse var jag bor?

Ja, det har det. Trollhättans gatunät är uppdelat i A- och B-gator, och var du bor avgör vilka skyldigheter du har i samband med snöfall och halka. 

Det här gäller för A-gator

På A-gator plogas snön i en sträng mellan gata och gångbaneutrymme där fastighetsägaren ansvarar för snöskottning och sandning. Snön från gångbanor får läggas utmed körbanan, så länge som den inte täcker gatu- eller rännstensbrunnar. 

Det här gäller för B-gator

På B-gator plogas snön i en sträng närmast fastighetsgränsen och fastighetsägaren behöver därför inte röja snö. Däremot har du som fastighetsägare ansvar för halkbekämpning på gångbaneutrymmet 1 meter utanför snösträngen.

Bor jag på en A- eller B-gata?

För att ta reda på om du bor på en A- eller B-gata klickar du på länken nedan. A-gatorna är markerade som röda i kartan och resterande gator är B-gator. Du kan antingen zooma i kartan för att leta upp din gata eller använda sökfunktionen och skriva din adress. 

Kolla upp om du bor på en A- eller B-gata här! 

Extra service för fastighetsägare - isgrus till halkbekämpning

Som fastighetsägare i Trollhättan kan du hämta grus för halkbekämpning på Tingvallavägen 36 - sväng höger innan grindarna för att komma till containern. Här hittar du containern. 

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Traktor som röjer snö

Frågor och svar om snöröjning

Vid risk för snöfall har vi alltid full beredskap på att sätta igång med snöröjningen. Snöröjning väcker många frågor och funderingar vilket vi har förståelse för. Här svarar vi på de vanligaste frågorna kopplat till snöröjning.

Senast granskad 2023-12-12 av JOSÅKEBEN