Snöröjning och vinterväghållning

När vintern slår till med full kraft kan det vara bra att veta vem som bär ansvaret för snöröjning och halkbekämpning inom Trollhättans gränser. Vad behöver du hjälpa till med? Och vad kan du förvänta dig av oss? Svaren på dina frågor får du här.

Person
Kundtjänst 0520-49 55 50
Enhet Serviceförvaltningen 461 83 Trollhättan Serviceförvaltningen

Anmäl dig till vår nya sms-tjänst

Sms:a SNÖ eller SNO till 71611 så kommer du få bra tips och information om vinterväghållning från oss när vi ser att det är snöfall på gång. Så att du alltid kan vara förberedd och känna dig trygg med att du vet vad som gäller där just du bor. Självklart är sms-prenumerationen helt kostnadsfri. Det går när som helst att avsluta prenumerationen genom att sms:a STOPP till samma nummer.  

När snöröjer vi

Som trafikant i Trollhättan ska du såklart kunna ta dig fram på ett bra sätt, även när det har snöat. Samtidigt är det svårt att få bort all snö på samma gång i våra 39 olika distrikt. Därför följer vi en prioriteringsordning. Vid 3-4 centimeters snödjup påbörjas snöröjning och halkbekämpning på huvud- och bussgator tillsammans med gång- samt cykelbanor. Vid ett normalt snöfall tar det 6-8 timmar innan dessa vägar är plogade. Bostadsgator plogas inom 10-12 timmar och ses över när det fallit 6-8 centimeter snö, beroende på snöns karaktär. Kom ihåg att vårt arbete kan ta längre tid när det rör sig om extrema snöfall.

Cykelvägarna är uppdelade i huvudstråk och lokalstråk. Vid snöfall prioriteras huvudstråken i första hand. Se vilka cykelvägar som är huvudstråk här - huvudstråken är markerade som lila i kartan och det gröna är lokalstråk. 

Det här förväntar vi oss av dig: 

  • Var beredd på vinterväglag. Trots att vi halkbekämpar så kan det fortfarande vara halt. 
  • Anpassa hastigheten till trafiken och förhållandena på vägen.
  • Halkbekämpa och håll gångbanor rena från snö inom tio meter från din fastighetsgräns(se illustration nedan). Om någon halkar på din gångbana, eller träffas av fallande snö eller is, så är du ansvarig och kan därför bli skadeståndsskyldig. 
  • Vid rasrisk från tak och balkonger, tänk på att spärra av och/eller varna för risken så ingen träffas av fallande snö eller is. 
  • Snö från din fastighet får inte lämnas utanför tomtgränsen. 
  • Följ parkerings- och städregleringsdagar – annars finns det risk för att vi inte lyckas ploga på rätt sätt. 
  • Klipp växtlighet som hänger över gatumark så att fordon kommer fram.

Där gångbana saknas och körbanan eller annat utrymme används för gångtrafik ska 1 meters bredd från fastighetsgränsen räknas som gångbana. Detta gäller även om park, plantering eller annan anläggning finns mellan din fastighet och gångbanan. 

Har det någon betydelse var jag bor?

Ja, det har det. Trollhättans gatunät är uppdelat i A- och B-gator, och var du bor avgör vilka skyldigheter du har i samband med snöfall och halka. 

Det här gäller för A-gator

På A-gator plogas snön i en sträng mellan gata och gångbaneutrymme där fastighetsägaren ansvarar för snöskottning och sandning. Snön från gångbanor får läggas utmed körbanan, så länge som den inte täcker gatu- eller rännstensbrunnar. 

Det här gäller för B-gator

På B-gator plogas snön i en sträng närmast fastighetsgränsen och fastighetsägaren behöver därför inte röja snö. Däremot har du som fastighetsägare ansvar för halkbekämpning på gångbaneutrymmet 1 meter utanför snösträngen.

Bor jag på en A- eller B-gata?

För att ta reda på om du bor på en A- eller B-gata klickar du på länken nedan. A-gatorna är markerade som röda i kartan och resterande gator är B-gator. Du kan antingen zooma i kartan för att leta upp din gata eller använda sökfunktionen och skriva din adress. 

Kolla upp om du bor på en A- eller B-gata här! 

Extra service för fastighetsägare

Som fastighetsägare i Trollhättan kan du hämta flis för halkbekämpning vid Återvinningscentralen på Hojum.

Har du fler frågor om vinterväghållning? Ring oss gärna på 0520-49 55 50.

Ikon föreställande en trekantig pratbubbla med ett utropstecken i

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2020-05-08 av Yvonne Ström