Traktor som röjer snö

Frågor och svar om snöröjning

Vid risk för snöfall har vi alltid full beredskap på att sätta igång med snöröjningen. Snöröjning väcker många frågor och funderingar vilket vi har förståelse för. Här svarar vi på de vanligaste frågorna kopplat till snöröjning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

1. Hur förbereder ni er vid risk för snöfall?
Vi har medarbetare som hela tiden bevakar väderprognosen via olika tjänster för att kunna planera inför eventuell snöröjning. Varje dag har de medarbetare som ansvarar för snöröjningen ett möte inför kommande natt och helg för att göra upp en plan för snöröjning.

2. När börjar ni snöröja?
I Trollhättan har vi satt som standard att börja snöröja huvudvägnät och gång- och cykelbanor vid 3-4 cm snö och bostadsgator vid 6-8 cm snö. Men beslutet om att starta snöröjningen är också något som behöver bedömas från fall till fall. Vår målsättning är att hantera snöröjningen på ett så resurssmart sätt som möjligt, både när det gäller skattemedel och personal. Om det ligger tre cm snö och vi vet att det ska snöa ytterligare kan det ibland vara värt att avvakta tills det slutat snöa för att slippa snöröja hela kommunen två gånger. Vi behöver också väga in snöns karaktär och hur vädret kommer bli de kommande dagarna. Ska det bli minusgrader kan det till exempel vara läge att snöröja omgående, oavsett hur mycket snö som ligger, för att undvika isgata. Ska det istället bli plusgrader och tö kanske man ska avvakta med snöröjningen. Att snöröja hela kommunen efter ett snöfall kostar upp till 800 000 kronor.

3. Hur prioriterar ni vid snöröjning?
Som trafikant i Trollhättan ska du såklart kunna ta dig fram på ett bra sätt, även när det har snöat. Samtidigt är det svårt att få bort all snö på samma gång i våra 39 olika distrikt. Därför följer vi en prioriteringsordning. Vi börjar alltid snöröjning och halkbekämpning på huvud- och bussgator tillsammans med gång- och cykelbanor. Vid ett normalt snöfall tar det 6-8 timmar innan dessa vägar är plogade. Bostadsgator plogas inom 10-12 timmar. Är det mycket snö som kommit så tar det längre tid.

4. Varför snöröjer ni på natten?
För att säkerställa att våra invånare och till exempel utryckningsfordon ska kunna ta sig fram på ett bra sätt kan det ibland vara nödvändigt att snöröja på natten. Att snöröja på natten är ofta nödvändigt på vissa gator då de kan vara svåra att ploga under dagtid när det är mycket trafik och människor i rörelse. Snöröjning på natten är mer tidseffektiv samtidigt som vi säkerställer att invånare och trafikanter kan ta sig ut säkert på morgonen.

5. Vad har jag själv för ansvar?
Vi gör alltid allt vi kan för att säkerställa att trafikanter kan ta sig fram på ett bra sätt, men vi måste också hjälpas åt för att det ska bli så bra som möjligt. Det innebär att du som fastighetsägare behöver hjälpa till med snöröjningen utanför din fastighet. Om du har möjlighet, vänta med att skotta vid din fastighet tills vi har plogat utanför så slipper du göra om det. Vår prioritet är alltid att göra huvudvägnät och gång- och cykelbanor framkomliga i första hand.

Hur ansvaret ser ut för dig som fastighetsägare när det gäller snöröjning och halkbekämpning varierar beroende på om du bor på en A- eller B-gata. Läs mer om vad som gäller för A- och B-gator.

Som trafikant måste du även vara beredd på vinterväglag. Trots att vi halkbekämpar så kan det fortfarande vara halt. Anpassa hastigheten till trafiken och förhållandena på vägen.

6. Varför lägger ni snöhögar utanför min infart? 
Vi försöker undvika att ploga upp snö vid garageuppfarter eller liknande, men ibland är det svårt att hitta andra ställen att placera snön på, och ofta plogar vi under stark tidspress då vi försöker gå över så många gator som möjligt för att på kort tid öka framkomligheten. I vissa fall är det idag även svårt med snöröjningen på bostadsgator då fastigheternas infarter har breddats och fler fordon står parkerade. Vi beklagar och ber om överseende om vi ibland ställer till det för dig som fastighetsägare som varit tidigt ute och skottat.  

7. Vad gör jag om jag inte är nöjd med snöröjningen?
Om du inte är nöjd med snöröjningen så kan du göra en felanmälan till oss. Innan du felanmäler, tänk på att det tar cirka 12 timmar från det att vi startat snöröjningen tills att vi har hunnit ploga alla bostadsgator. Vi jobbar alltid så snabbt vi kan, men det är också ett omfattande arbete att ta sig igenom de 39 distrikt som finns i kommunen. Huvudvägnätet och gång- och cykelbanor är alltid första prioritet.

Så här kan du göra din felanmälan. 

8. Hur följer ni upp felanmälningar kopplat till snöröjning?
I samband med snöfall får vi vanligtvis in ett antal felanmälningar. Dessa börjar vi jobba med så fort vi har fria resurser och snöröjt de prioriterade vägarna. Då åker vi ut och ser över platsen som är felanmäld och gör en bedömning för åtgärd.

Snöröjning och vinterväghållning

När vintern slår till med full kraft kan det vara bra att veta vem som bär ansvaret för snöröjning och halkbekämpning inom Trollhättans gränser. Vad behöver du hjälpa till med? Och vad kan du förvänta dig av oss? Svaren på dina frågor får du här.

Gör en felanmälan!

Ibland upptäcker du som invånare eller besökare felaktigheter och problem före vi gör det. Du kan hjälpa oss genom att göra en felanmälan så vi kan åtgärda saken så snabbt som möjligt.

Senast granskad 2021-01-11 av JOSÅKEBEN