Utredningar

Här redovisas diverse översiktliga utredningar som har betydelse för Trollhättans framtida utveckling.

Person
Kontorschef, Kontoret Tillväxt och Utveckling Håkan Falck 0520-49 79 65
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Utredningarna innehåller inte några bindande bestämmelser utan är enbart vägledande. De utgör kunskapsunderlag när man arbetar vidare med översiktsplaner, detaljplaner och bygglov eller andra genomförandeåtgärder.

Aktuella utredningsarbeten

För närvarande pågår inga utredningsarbeten.

Godkända utredningar

Här redovisas de utredningar som blivit antagna.

Senast granskad 2019-02-14 av Joakim de Blanche