Utredningar

Här redovisas diverse översiktliga utredningar som har betydelse för Trollhättans framtida utveckling.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Utredningarna innehåller inte några bindande bestämmelser utan är enbart vägledande. De utgör kunskapsunderlag när man arbetar vidare med översiktsplaner, detaljplaner och bygglov eller andra genomförandeåtgärder.

Aktuella utredningsarbeten

För närvarande pågår inga utredningsarbeten.

Godkända utredningar

Här redovisas de utredningar som blivit antagna.

Senast granskad 2019-02-14 av JOADEBLA