Trollhättans Stads Logotype med texten: Välkomna till sammanträde i Landsbygdsrådet

Landsbygdsrådet – ett välkommet tillskott

Trollhättans Stad har fem rådgivande organ. Det senast tillkomna är Landsbygdsrådet. – Det känns roligt att det nu finns ett landsbygdsråd här i Trollhättan också. Rådet berör samhällsutveckling i stort, där ingen fråga är för liten eller stor, säger Frida Fredriksson, samhällsplanerare i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunfullmäktige beslutade förra året att inrätta ett landsbygdsråd. Det första mötet hölls i juni 2022.
– Vi vill skapa ett forum för dialog och informationsutbyte med invånarna på landsbygden i kommunen, säger Frida Fredriksson.
Rådet berör frågor kring samhällsutveckling i stort. Det kan komma frågor som är aktuella för respektive område och information till rådet från Trollhättans Stad. Vid det första mötet framkom önskemål om exempelvis mer information om bostadsbyggande, kollektivtrafik och skolfrågor, berättar Frida Fredriksson.

Indelning i sju områden

Landsbygdsrådet består av kommunstyrelsens presidium, företrädare för Lantbrukarnas riksförbund, samt en företrädare per område ifrån de sju geografiska områdena som rådet är indelat i. Representanten kommer från en förening med anknytning till respektive område.

Totalt 4 möten per år är beslutade. Det första mötet hölls i stadshuset, det andra i Upphärad och det tredje är planerat att hållas i Sjuntorp.

Rådgivande funktion

Landsbygdsrådet har – likt de andra råden – ingen beslutanderätt, men de fyller en viktig funktion då det blir en kanal med möjlighet att bli informerad om aktuella planer/frågor och få framföra sina synpunkter direkt till den politiska ledningen.
- Det finns landsbygdsråd i flera andra kommuner och nu har vi även ett här i Trollhättan. Det är viktigt att föra dialog med invånarna i våra landsbygdsområden, småorter och tätorter och det ska bli spännande att se vad det landar i här i Trollhättan. Jag vill verkligen uppmuntra de boende att engagera sig och kontakta sin områdesrepresentant, avslutar Frida Fredriksson.

Relaterad information

Trollhättans Stads rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. I de rådgivande organen finns representanter för olika sådana intressegrupper som träffas och samråder med kommunens politiker. Trollhättan har fem rådgivande organ:

Folkhälsa

Funktionsrättsrådet

Invandrarrådet

Landsbygdsrådet

Pensionärsråd

 

 

Senast granskad 2022-11-07 av KLALIW