Visar en karta

Kartor

Här kan du hitta ett urval av våra kartor som vi gör på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
En illustration om vad kartportalen innehåller

Kartportalen

Välkommen till Trollhättans externa kartportal. Här är alla våra kartor samlade som historiska kartor, detaljplaner, natur, gator, trafik, bestämmelser, fritid, service, med mera.

Bild på en nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta

Har du tänkt bygga nytt, om, ut eller till? I så fall behöver du som regel en Nybyggnadskarta (bygglovkarta).

Bilden visar en illustration av en byggarbetsplats.

Kartbetjänten

Välkommen till Trollhättans externa Kartbetjänt. Här skapar du en karta till ditt ärende. Kartan uppfyller kraven för enklare tillståndsärenden inom bygg- och miljöområdena.

Bild på en stadskarta

Stadskarta

Visar byggnader, adresser och fastighetsbeteckningar i skala 1:5000.Kartan uppdateras kontinuerligt och skrivs ut på beställning.

Bild på en cykelkarta

Cykelkarta

Cykelkartan visar cykelvägar och cykelleder i Trollhättan.

Bild på en adresskarta.

Adresskarta

Visar adresser i tätorter och fritidsområden.Kartan uppdateras kontinuerligt och skrivs ut på beställning.

Senast granskad 2023-09-25 av SUSLAR