Bilden visar en drönare

Flygning med drönare

Vi använder drönare som stöd i vårt arbete med att uppdatera, utveckla och dokumentera geografisk information om Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stads drönarflygning


 

Trollhättans Stad använder drönare som stöd i vårt arbete. Drönare används för att genomföra flygfotograferingar. Det är utbildade fjärrpiloter på Geodatakontoret som utför flygningarna. Oftast görs flygningar på hög höjd (max 120 meter) men ibland även på lägre höjd, beroende på syftet med flygningen.  

Så använder vi datan vi samlar in

 
Datan som vi samlar in med hjälp av drönaren använder vi för att uppdatera våra ortofoton, generera 3D-modeller och/eller dokumentera ett område eller en byggnad.
 

Karta som visar pågående och planerade drönarfotograferingar

 
I kartan ser du markeringar för området med pågående eller planerade drönarfotograferingar. 

 

Senast granskad 2024-01-19 av SUSLAR