Bilden visar ett hus som är i 3D

3D modeller, Digital tvilling

Trollhättan har idag möjlighet att leverera 3D modeller över hela kommunen. Modellerna består av en markmodell samt byggnader där taket är illustrerat (LOD2). Vi har sedan augusti 2022  även startat ett arbete med en digital tvilling över hela kommunen och vi hoppas på att ha en prototyp av den användbar inom något år eller två.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

3D byggnader LOD2 (level of detail). 

  • Finns över hela Trollhättans kommun
  • Byggnadsmodellerna är i LOD 2. LOD 2 innebär att byggnaderna har tak och skorsten. Takens färg och textur är framtaget med flygfoto.
  • Markmodellen är även den färgad och texturerad med flygfoto
  • Modellerna är från 2018 och ändringar i staden som skett efter 2018 är därför inte med.

Digital tvilling

Vi på Geodatakontoret har precis börjat med arbetet för att ta fram en egen digital tvilling. Definitionen av begreppet skiljer sig ofta åt både inom olika branscher och mellan olika kommuner i Sverige. Trollhättans stads definition av digital tvilling är att all data (så som inmätningar över vägar, hus och höjder i marken) som vi har över staden ska vara tillgänglig och bearbetningsbar i både 3D och 2D. Med 2D innebär att data ligger på rätt koordinater och på en bra noggrannhet i plan, med 3D menas att all data även ligger på rätt höjd över havet.

Mycket av de inmätningar kommunen har sedan tidigare finns idag lagrat utan höjd och ett första arbete mot Trollhättans digitala tvilling är att sätta rätt höjd på till exempel vägar, hus och mark.

Först när alla våra inmätningar (grunden till allt kartmaterial vi jobbar med inom Trollhättan) har rätt höjd kan vi på riktigt börja jobba med 3D illustreringar utifrån kartmaterialet och göra mer avancerade analyser som tar hänsyn till objektens höjd.

 

 

 

Senast granskad 2024-01-19 av SUSLAR