Förhandsbesked

Vill du veta om du får lov att stycka av/bygga innan du börjar planera för fullt? Då kan du ansöka om ett förhandsbesked.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett förhandsbesked innebär att nämnden prövar om man får bygga på den tilltänkta platsen (lokaliseringsprövning), det vill säga om platsen är lämplig för den avsedda åtgärden. Förhandsbesked söks främst på platser utan detaljplan. 

Ansök

Du hittar ansökningsblanketten för förhandsbesked via länken nedan. Handlingarna skickas till oss via e-post eller brev. Det går också bra att lämna in dina handlingar till oss i stadshuset.   

Blanketter

Följande handlingar ska lämnas in:

  • Ansökningsblankett
  • Situationsplan som visar tänkt placering av hus och eventuellt garage samt tillfartsväg. Om du skickar in handlingar digitalt ska de levereras i PDF-format. Därutöver tar vi gärna emot en kopia av situationsplanen i CAD-format (DWG eller DXF). Om du kan lämna mer information vid ansökningstillfället är det bara bra.
Sedlar av olika valörer

Avgifter, byggnation

Exempel på avgifter vid nybyggnad och tillbyggnad med mera. Gäller för år 2024.

Senast granskad 2022-09-01 av KLALIW