Förenklad delgivning inom bygglov

När Bygglovskontoret delger beslut kan förenklad delgivning komma att användas. Att du delges något betyder att du tar del av det. Förenklad delgivning innebär att du som mottagare anses ha mottagit dokumenten efter en viss tid, även om du fysiskt inte har kvitterat mottagandet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bygglovskontoret skickar handlingar till dig med förenklad delgivning. Då följer Bygglovskontoret vissa regler för utskicken, och kan sedan utgå ifrån att du har tagit emot handlingarna – det kallas för att vara delgiven.

Handlingarna skickas till din senast kända adress. Det kan också vara en elektronisk adress, exempelvis din e-postadress, om den har använts i ärendet eller på annat sätt lämnats till Bygglovskontoret.

Om den senast kända adressen inte kan användas, och det finns en annan adress i folkbokföringen, får Bygglovskontoret i stället använda folkbokföringsadressen.

I vissa fall får du två brev

Om handlingarna skickas till en fysisk postadress, skickar Bygglovskontoret två brev:

  1. I det första brevet finns handlingarna som du ska ta del av.
  2. Det andra brevet skickas nästa arbetsdag till samma adress. Brevet innehåller ett meddelande om att det första brevet har skickats, ett så kallat kontrollmeddelande.

Obs! Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte brevet med själva handlingen, måste du kontakta Bygglovskontoret snarast.

Om Bygglovskontoret skickar handlingarna till en elektronisk adress, behöver något kontrollmeddelande inte skickas.

När är du delgiven?

Du är delgiven två veckor efter att Bygglovskontoret skickade handlingarna. Tiden för att till exempel svara eller överklaga räknas från den dagen.

Exempel

1 mars: Det första brevet med handlingarna som ska delges skickas till dig den första mars. 

2 mars: Ett kontrollmeddelande skickas till dig nästa arbetsdag, till samma adress, den 2 mars. 

15 mars: Du är delgiven den 15 mars. Tider, till exempel för rätten att överklaga, räknas från denna dag. 

Tänk på detta så länge du har ett pågående ärende hos oss

  • Du måste meddela Bygglovskontoret om du byter adress (post- eller e-postadress).
  • Kontrollera din post åtminstone en gång varannan vecka, för att vara säker på att inte missa något viktigt (som till exempel en tid för att svara eller överklaga). Meddela Bygglovskontoret i förväg om du inte kan göra det, till exempel på grund av en semesterresa.
Senast granskad 2024-02-13 av JOSÅKEBEN