Grafisk profil

Den grafiska profilen speglar oss som organisation och bidrar till den bild som vi gemensamt skapar av Trollhättans Stad hos våra invånare och andra intressenter. Precis som vi beskriver i vår varumärkesplattform, drivs vi av mod, nytänkande, delaktighet och handlingskraft. Nu visar vi det även i vårt grafiska uttryck!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad innefattar en mängd olika verksamheter och invånarna möter oss i så många skilda sammanhang. För att skapa en tydlighet om vilka vi är och vad vi står för, är det viktigt att det finns en röd tråd i all kommunikation. Vi ska kännas igen oavsett om det handlar om ett anslag på dörren till en korridor, ett beslut vi fattat, arbetskläderna vi bär, en inbjudan till en konsert eller till luciafirandet på förskolan.

Play inside the box

Designkonceptet ”Play Inside The Box” bygger på en tydlig, enkel och stark grundform. Samtidigt finns det möjlighet att, inom satta ramar, vara både nytänkande och inspirerande.

Let’s play!

Trollhättans Stads grafiska profil som PDF

Vid frågor rörande den grafiska profilen samt godkännande vid produktion av material eller trycksaker kontakta kommunikationsavdelningen, kommunikation@trollhattan.se

Logotyp för Trollhättans Stad

Logotyp

Trollhättans Stads nya logotyp är en uppdaterad och förfinad version av den ursprungliga. Logotypen har ett modernt stiliserat uttryck som är anpassat för en digital framtid.

Färgpalett med de 12 färger som får användas i den grafiska profilen

Färger

Färgpaletten består av ett antal starkare färger som sedan, utifrån en stilistisk avvägning, kombineras med ett antal ljusare färger. Färgerna får användas i lika stor utsträckning och är inte knutna till specifika områden eller verksamheter.

Exempel på hur text kan se ut med typsnittet Barlow

Typografi

Trollhättans Stads typsnitt, Barlow, präglas av en mänsklig och mjuk framtoning och har god läsbarhet i tryckta och digitala sammanhang.

Bildkollage: Tjej som siktar med pil och båge, kille under vattnet, ungdomar, tjej som tar en selfie

Bilder och bildspråk

Trollhättans Stads grafiska profil ska kännas mänsklig, varm och vänlig i sitt uttryck. Där spelar bildspråket en stor roll.

En gul trekant, en grön prick och en lila pil

Designelement

Trollhättans Stads designelement utgår från tre grundformer som symboliserar de värden som anges i varumärkesplattformen.

Byggnaden N3 med exempel på hur en skylt kan se ut

Samprofilering

Trollhättans Stads grafiska profil bygger på att alla nämnder, förvaltningar och verksamheter samlas under samma starka form. Tillsammans bygger vi ett enhetligt, gemensamt och starkt varumärke.

Modulsystem

Trollhättans Stads organisation är stor och vi är många som tar fram grafiskt material. Därför har vi tagit fram ett designsystem bestående av ett antal moduler. Modulerna finns, tillsammans med den grafiska profilens övriga beståndsdelar,

Exempel och inspiration

På denna sidan hittar du inspiration och exempel på hur vi jobbar med den grafiska profilen. Se hur en byggvepa, visitkort eller presentation i Powerpoint kan se ut. Sidan fylls på löpande med fler exempel.

Senast granskad 2021-06-09 av CLASBEN