Färgpalett med de 12 färger som får användas i den grafiska profilen

Färger

Färgpaletten består av ett antal starkare färger som sedan, utifrån en stilistisk avvägning, kombineras med ett antal ljusare färger. Färgerna får användas i lika stor utsträckning och är inte knutna till specifika områden eller verksamheter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Svart

CMYK 0-0-0-95
PMS Black 7 C
RGB 41-41-41
#292929

Lila

CMYK 90-100-0-20
PMS 7680 C
RGB 75-45-120
#4B2D78

Grön.jpg

CMYK 80-0-60-0
PMS 339 C
RGB 25-200-150
#19C896

Grå

CMYK 0-0-0-15
PMS Cool Gray 1 C
RGB 240-240-240
#F0F0F0

Ljuslila

CMYK 15-25-0-0
PMS 263 C
RGB 210-195-255
#D2C3FF

Ljusgrön

CMYK 45-0-30-0
PMS 3248 C
RGB 100-220-190
#64DCBE

Blå

CMYK 80-10-0-0
PMS 299 C
RGB 0-185-255
#00B9FF

Gul

CMYK 10-0-80-0
PMS 603 C
RGB 240-250-90
#F0FA5A

Röd

CMYK 0-75-65-0
PMS 2348 C
RGB 235-95-95
#EB5F5F

Ljusblå.png

CMYK 40-0-0-5
PMS 291 C
RGB 125-225-255
#7DE1FF

Ljusgul

CMYK 0-0-40-0
PMS Yellow 0131 C
RGB 255-250-190
#FFFABE

Rosa

CMYK 0-30-0-0
PMS 1895 C
RGB 255-180-210
#FFB4D2

Färgkombinationer

När du väljer färgkombinationer är det viktigt att välja färger som tydligt kontraterar varandra. Här ser du några kombinationer med bra läsbarhet:

Färgkombinationer som är bra att använda

Färgkombinationer med dålig läsbarhet

Några av färgerna i den grafiska profilen fungerar inte lika bra ihop ifall man vill skriva text på en färgplatta. Exempel på kombinationer med dålig läsbarhet:

Exempel på dåliga färgkombinationer

Senast granskad 2019-08-29 av KATLOO