En gul trekant, en grön prick och en lila pil

Designelement

Trollhättans Stads designelement utgår från tre grundformer som symboliserar de värden som anges i varumärkesplattformen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

         Grön prick.jpg

Vänlig och mjuk symbol som står för helhet, delaktighet, inkluderande och tillsammans.

Gul trekant.jpg

Uppåtriktad symbol som står för utveckling och tillväxt.

         Lila pil.jpg

Framåtriktad symbol som står för innovation, drivkraft och framtid. 

Elementen som designdetalj

Elementen kan användas för detaljer till exempel i punktlistor, som en hänvisande pil åt höger, eller för anvisning att scrolla och läsa mer nedåt. De kan också användas i en faktaruta med en anfang:

Exempel som visar hur elementen kan användas i punktlistor och faktarutor

Elementen som mönster

Mönstret har en tillbakadragen roll i profilen och fungerar som bakgrund. Det består av de tre grafiska elementen och finns i grått, vitt och som vitt i procent. Varianten i 10-20 procent används på färgplatta och varianten i 25-35 procent används på bild när du tydligt behöver se vad som finns bakom eller när du ska lägga text på. Det går sex mönsterenheter per modul (se avsnittet om layout och moduler). Alla tre enheter ska ingå i mönstret, i enlighet med följande exempel:

exempel på hur det kan se ut när designelementen används som bakgrundsmönster, vitt på grått och grått på vitt

Elementen som tillägg till modulerna

Elementen ligger utanför som tillägg till kvadraten, och får placeras uppåt, åt vänster eller höger, men inte nedåt

Element till moduler.jpg

Senast granskad 2019-08-29 av KATLOO