Exempel på hur text kan se ut med typsnittet Barlow

Typografi

Trollhättans Stads typsnitt, Barlow, präglas av en mänsklig och mjuk framtoning och har god läsbarhet i tryckta och digitala sammanhang.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Varianter

Barlow är ett typsnitt som har ett stort bibliotek med olika varianter. Samtliga är inte aktuella att använda i Trollhättans Stads design.

Disponering av text

Läsbarhet är viktigare än konstnärlighet. Utgångsläget vid typografering bygger på att skapa tydlighet och säkerställa leveransen av aktuellt budskap. Se exempel nedan:

Exempel på hur disponering av text kan se ut

Senast granskad 2019-02-18 av KATLOO