Exempel på hur text kan se ut med typsnittet Barlow

Typografi

Trollhättans Stads typsnitt, Barlow, präglas av en mänsklig och mjuk framtoning och har god läsbarhet i tryckta och digitala sammanhang.

Person
Kommunikationsstrateg Sandra Lineklint 0520-49 63 41
Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Varianter

Barlow är ett typsnitt som har ett stort bibliotek med olika varianter. Samtliga är inte aktuella att använda i Trollhättans Stads design.

Disponering av text

Läsbarhet är viktigare än konstnärlighet. Utgångsläget vid typografering bygger på att skapa tydlighet och säkerställa leveransen av aktuellt budskap. Se exempel nedan:

Exempel på hur disponering av text kan se ut

Senast granskad 2019-02-18 av katarina.loodh@trollhattan.se