Kommunikationskanaler

För oss är det viktigt att ha en dialog med våra kommuninvånare och anställda på olika sätt. Därför använder vi oss av flera olika kommunikationskanaler. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hemsidan

Vår främsta informationskanal för medborgaren är som alltid vår externa webbplats.

Sociala medier

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för olika kommunikationskanaler på webbplatser och telefonappar. Vår närvaro i sociala medier är ett komplement för att nå och ha en dialog med invånare, engagera och skapa bättre samverkan. I sociala medier publicerar vi nyheter och information som kan vara till nytta för dig som bor och verkar i Trollhättan med omnejd.

Trollhättan i sociala medier

Appar

Appar till smarta telefoner är ett annat sätt att kommunicera genom. Du kan ladda ner dem gratis till din smarta telefon och den fungerar för såväl Android som för iPhone.

App för Felanmälan (Gäller skador, funktions- eller skötselbrister som rör gator och vägar (inkl. vinterväghållning), gatubelysning, parker, naturmark, lekplatser, idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar som Trollhättans Stad ansvarar för.)

Intranät

Vår främsta interna kanal är vårt gemensamma Intranät som heter Stadsportalen, där vi publicerar nyheter för våra medarbetare.

Personaltidning

Vår personaltidning kallas för Stadsporten och kommer ut med sex nummer om året.

Personaltidningen Stadsporten

Senast granskad 2021-06-09 av CLASBEN