Ung kvinna sitter i en soffa i ett vardagsrum, tittar på telefonen och skrattar åt innehållet på skärmen.

Sociala medier

Många av kommunens invånare använder sociala medier, därför är det viktigt att vi möter dem där. På sociala medier bygger användarna själva upp sitt innehåll, skapar kontakter och bildar nätverk med andra. Vi ser sociala medier som ett komplement till vår webbplats. Det ger oss möjlighet att interagera och skapa dialog med våra målgrupper.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vår viktigaste kanal är vår hemsida

Vår närvaro i sociala medier är ett komplement för att nå och ha dialog med invånare, engagera och skapa samverkan. I sociala medier publicerar vi nyheter och information som kan vara till nytta för sig som bor och verkar i Trollhättan med omnejd.

Regler och förhållningssätt

Vi rekommenderar dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier. När du använder sociala medier för att komma i kontakt med Trollhättans Stad överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver plattformen). Information om Trollhättans Stads behandling av personuppgifter finns på trollhattan.se/dataskydd.

Alla inlägg på stadens sidor blir allmänna handlingar och kan komma att diarieföras. Inlägg eller kommentarer som innehåller känsliga personuppgifter och som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp.

Kommentarer eller inlägg får inte heller innehålla:

  • hot, förtal, personliga angrepp eller förolämpningar

  • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier

  • olovliga våldsskildringar eller pornografi

  • uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet

  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material

  • svordomar eller obscena ord

  • kommersiella budskap eller reklam

  • partipolitiska budskap

  • repetitiva inlägg/kommentarer samt spam

  • vilseledande information.

Trollhättans Stad förbehåller sig rätten att radera kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista. Hot och andra lagbrott polisanmälas. Användare som upprepade gånger bryter mot våra sidregler kommer att tas bort.

Följ oss på sociala medier

Trollhättans Stads Facebook

Trollhättans Stads Instagram

Trollhättans Stads LinkedIn

Trollhättans Stads YouTube

Alla våra sociala kanaler

Senast granskad 2023-10-23 av JONHJO