Bilden föreställer flera nummer av personaltidningen Stadsporten.

Personaltidning, Stadsporten

Stadsporten är Trollhättans Stads personaltidning. Den utkommer med sex nummer om året.

Person
Kommunikatör Per Ivarsson 0520-49 70 21
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss
Senast granskad 2020-09-01 av Per Ivarsson