Bilden föreställer flera nummer av personaltidningen Stadsporten.

Personaltidning, Stadsporten

Stadsporten är Trollhättans Stads personaltidning som utkommer med sex nummer om året.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Stadsporten 2024

Senast granskad 2024-02-29 av PERIVA